Utbildningar

Våra ISO-utbildningar

Vi på KvalitetsGruppen erbjuder platsförlagda ISO-utbildningar i samband med projekt, men samtliga utbildningar går att genomföra utan att ha varit kund sen tidigare.

Vi erbjuder företagsanpassade ISO-utbildningar inom följande område:

 • ISO 9001
  Grunderna i ett kvalitetsledningssystem
 • ISO 14001
  Grunderna i ett miljöledningssystem
 • ISO 45001 eller AFS 2001:1
  Grunderna i ett arbetsmiljöledningssystem
 • Intern revision
  Teori, praktisk information och handledning om hur en intern revision går till
 • Quality Works
  Hur använder man Quality Works i praktiken och genomgång av funktioner

Plats:

Vi utför utbildningen på plats hos er om ingen annan överenskommelse görs.
Möjlighet finns för utbildning på KvalitetsGruppens kontor i Hässleholm (upptill 6 personer)

Utbildningsmaterial:

Anpassat utbildningsmaterial överlämnas i samband med utbildningen.

Tidsåtgång:

Utbildningarna är vanligtvis tre till sex timmar långa, och genomförs från 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Utbildning i Quality Works för en person genomföras företrädesvis på distans. Vid fler närvarande kan utbildningen sker på KvalitetsGruppens kontor eller  på plats hos er.

Övriga utbildningar kan anpassas till en distansutbildning om vi har kännedom av er verksamhet sen tidigare och genomfört platsbesök hos er. Är ni inte kunder sen tidigare, rekommenderar vi att utbildningen genomförs på plats hos er.

Vår ISO-utbildning vänder sig främst mot de som är i behov av en grundläggande och praktiskt utbildning inom ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 eller Intern revision.

Vi har introduktionsutbildningar så att de utan tidigare erfarenhet av ett ledningssystem kan förstå vad arbetet går ut på och hur arbetet går till i praktiken.

En deltagare:

Inga särskilda förutsättningar krävs.

Flera deltagare

Vi ser gärna att en projekt eller stor bild tv dator under utbildningen.

Distansutbildning:

Vid distansutbildning krävs god uppkoppling till Internet.

Vi lämnar alltid offert på våra utbildningar och där framgår de villkor som gäller för den aktuella utbildningen.

Fri offert