ISO 45001

ISO 45001 är ett nytt arbetsmiljöledningssystem som ersätter OHSAS 18001. Bedriver man ett systematiskt arbetsmiljöarbete och vill certifiera sitt ledningssystem är numera ISO 45001 den standard som man ska använda sig av.

Har ni krav på er att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete så kan ni välja mellan AFS 2001:1 och ISO 45001. Är ni ute efter att certifiera er såg rekommenderar vi att ni väljer ISO 45001. Ni kommer då även att uppfylla kraven och de lagar som nämns i AFS 2001:1.

Ta kontakt med oss så skickar vi över ett förslag på hur vi kan hjälpa er. Vi anpassar vår hjälp utefter era behov och kan erbjuda följande:

  • Arbetsmiljöutredning och identifiering av arbetsmiljörisker
  • Rådgivning och vägledning på plats
  • Rådgivning och vägledning från distans (via telefon och vår programvara)
  • Skrivhjälp
  • Exempelmallar och exempelmanual
  • Programvara för att hantera er dokumentation

Vi erbjuder flexibla lösningar som passar småföretag.

Standarden är ett ledningssystem som vänder sig mot alla typer av företag inom alla branscher. Det är en generell standard vars krav skall tolkas utifrån ens egna verksamhets förutsättningar.

Förutom standardens krav tillkommer de arbetsmiljölagar som vi har i Sverige och de EU-direktiv som vi i Sverige har att följa. Vi hjälper våra kunder med att identifiera lagar och andra krav som skall ingå i arbetsmiljöarbetet.

Det finns inget fastställt datum för när lanseringen skall ske. Men tidsplanen anger att det bör ske under hösten 2017. Man kommer kunna certifiera sig mot standarden några månader efter lansering.

Standarden är kompatibel med ISO 9001(kvalitet) och ISO 14001(miljö). Har ni redan något av dessa system är det enkelt att bara komplettera med det delar ur ISO 45001 som är unika för arbetsmiljöarbetet.

Vi använder oss alltid av fasta priser. Vi arbetar inte på löpande räkningar, utan det pris vi anger i vår offert är det ni kommer få betala.

Vi på KvalitetsGruppen hjälper småföretag med att införa och underhålla följande ledningssystem för arbetsmiljö.

  • AFS 2001:1
  • OHSAS 18001:2007 (Utgått)
  • ISO 45001

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.