ISO 45001

ISO 45001

ISO 45001 är en standard för arbetsmiljöledningssystem. Vi hjälper företag uppfylla ISO 45001 och systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Bedriver man ett systematiskt arbetsmiljöarbete och vill certifiera sitt ledningssystem är numera ISO 45001 den standard som man ska använda sig av.

ISO 45001

Valet mellan ISO 45001 och AFS 2001:1

Har ni krav på er att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete så kan ni välja mellan ISO 45001, FR 2000 eller ta fram ett eget system utefter AFS 2001:1.

AFS 2001:1 är egentligen ett lagkrav och ingen kravstandard som en ska certifiera sig emot. Lagen ställer krav på att företag i Sverige ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

I ISO-arbetet så tar en även hänsyn till de lagkrav som finns och därmed kommer ni även behöva uppfylla arbetsmiljölagstiftningen.

ISO 45001

När lanserades ISO 45001

Under 2018 så lanserades ISO 45001 och ersatte OHSAS 18001. Kravstandarden omnämns därmed som ISO 45001:2018. Standarden kan enbart köpas på SIS.se.

ISO 45001

Integrera ISO 45001 med ISO 9001 och ISO 14001

Standarden är kompatibel med ISO 9001(kvalitet) och ISO 14001(miljö) vilket innebär att det är enkelt att integrera systemen och därmed slippa dubbletter på sin dokumentation.

Har ni redan något av dessa system är det enkelt att bara komplettera med det delar som är unika för arbetsmiljöarbetet.

Standarden är ett ledningssystem som vänder sig mot alla typer av företag inom alla branscher. Det är en generell standard vars krav skall tolkas utifrån ens egna verksamhets förutsättningar.

Förutom standardens krav tillkommer de arbetsmiljölagar som vi har i Sverige och de EU-direktiv som vi i Sverige har att följa. Vi hjälper våra kunder med att identifiera lagar och andra krav som skall ingå i arbetsmiljöarbetet.

ISO 45001

Såhär kan vi hjälpa er med ert arbetsmiljöarbete

Ta kontakt med oss så skickar vi över ett förslag på hur vi kan hjälpa er. Vi anpassar vår hjälp utefter era behov och kan erbjuda följande:

  • Arbetsmiljöutredning och identifiering av arbetsmiljörisker
  • Rådgivning och vägledning på plats
  • Rådgivning och vägledning från distans (via telefon och vår programvara)
  • Skrivhjälp
  • Exempelmallar och exempelmanual
  • Programvara för att hantera er dokumentation

Vi erbjuder flexibla lösningar som passar småföretag.

Få offert med ett fast pris. Vi arbetar väldigt sällan med löpande timmar, utan det pris vi anger i vår offert är det ni kommer få betala.

[dt_button el_class=”full-width-btn” link=”https://kvalitetsgruppen.com/fri-offert/” button_alignment=”center” size=”big”]Klicka för offert[/dt_button]

Vi på KvalitetsGruppen hjälper småföretag med att införa och underhålla följande ledningssystem för arbetsmiljö.

  • AFS 2001:1
  • OHSAS 18001:2007 (Utgått)
  • ISO 45001

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.

[dt_button link=”https://www.kvalitetsdokument.se/” target_blank=”true” button_alignment=”center” size=”big”]Besök vår webbutik[/dt_button]
Fri offert