Fri Offert

Du är här:

Varsågod att ta kontakt med oss på KvalitetsGruppen - Din trygghet när det gäller ISO!

Begär offert för vägledning vid införande av ledningssystem enligt ISO 9001:20015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SOSFS 2011:9 eller annan standard. Övriga tjänster för fri offert kan vara för vår internrevision-tjänst eller företagsanpassnings-tjänster av våra produkter från vår webbutik (exempel Byggpärm, Arbetsmiljöledningssystem för under 10 anställda m.m). Vänligen ange dina önskemål, frågor och funderingar eller eventuella oklarheter kring en verksamhets behov; OCH vi inom kort återkommer till dig med din förfrågan med hög prioritet. Du kan även kontakta oss direkt till vår epost support@kvalitetsgruppen.com, OM fälten i formuläret ej passar din förfrågan. Du kan ringa till vårt kontor under dagtid (08-17 mån-fre) vid extremt brådskande ärende eller vid vår kostnadsfria support-tjänst.
Öppna Tjänster

Ja, jag vill ha en fri offert!

    Jag vill få hjälp med


    Ta kontaktLedningssystemIntern revisionUtbildningProgramvara

    Välj standard

    Kvalitet (ISO 9001)Miljö (ISO 14001)Arbetsmiljö (ISO 45001)Övrigt