Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystem

Allt du behöver veta om kvalitetsledningssystem finner du på vår hemsida. Ta hjälp av experter när du vill skapa ditt kvalitetsledningssystem. Vi arbetar framförallt mot småföretag och hur man med enkla medel kan genomföra ständig förbättring och höja sin kvalitetsnivå.

Få hjälp med ert kvalitetsledningssystem

Vi på Kvalitetsgruppen upprättar kvalitetsledningssystem till småföretag. Vi utgår ifrån hur ni arbetar idag, analyserar vad som kan förbättras och ser sedan till att ni får en manual där fokus ligger på vad som är viktigt för er. Det viktiga är inte dokumentationen, utan att ni märker av resultat i er verksamhet.

Hur upprättas kvalitetsledningssystem

Även om det centrala i ett kvalitetsledningssystem inte är dokumentationen så skall en manual tas fram. Där skall man kunna utläsa information om er verksamhet och hur ni arbetar för att bli bättre. Man redogör sina processer, vilka mål som finns inom verksamheten och hur förbättringsarbetet är tänkt att fungera. Det viktiga är att samla in rätt information och fakta så att man har rätt underlag när man fattar beslut om kommande förändringar inom verksamheten. För småföretag behöver det inte innebär några större förändringar från det arbetssätt man har idag, utan mer en komplettering inom särskilda områden och ett systematiskt förhållningssätt till ständig förbättring.

ISO 9001 är det vanligaste kvalitetsledningssystemet

Det finns ett flertal olika kvalitetsledningssystem oftast specifika för olika branscher. Livsmedelsbranschen och fordonsindustrin är två exempel. De flesta har dock en gemensam grund med ISO 9001 och man har sedan lagt till några särskilda branschkrav för att göra kraven mer tuffa.

ISO 9001:2015 är det vanligaste kvalitetsledningssystemet i världen. Över 1 miljon företag är certifierade. Totalt var det under år 2016, 1.106.356  företag som var certifierade enligt ISO 9001:2015.

I Sverige är det över 5000 företag som har certifierat sig enligt ISO 9001:2015.

Metoder och tankesätt för att höja kvalitén inom industrin och företagsvärlden har tillkommit under omgångar under 1900-talet.

Dagens kvalitetsledningssystem är processorienterade. Det innebär att man lägger fokus på det värde som skall skapas och sedan försöker hitta en metod som säkerställer att målet (värdet) man satt upp uppnås med ett tillfredsställande resultat. Det kan handla om att en produkt har rätt kvalitetsnivå, rätt egenskaper eller att ens kunder blir nöjda med ens tjänster. Detta arbetssätt skiljer sig markant från de byråkratiska arbetssätt och ledningssystem som togs fram på 80- och 90-talet.

Dokumentera allt, kontrollera allt och dokumentera lite till. Det var den felaktiga utgångspunkten när man upprättade kvalitetssystem enligt den gamla skolan. Resultatet blev ledningssystem som folk inte orkade upprätthålla och folk tröttnade på de ständiga kontrollerna och pekpinnarna. Kvalitén då? Ja den blev inte märkbart högre. Förutom på de företag där man hade stora problem och där egentligen varenda liten förbättringsmetod hade kunnat skapa positiva resultat. Allt detta skapade ett dåligt rykte för ISO 9001 som länge levt kvar.

Men på senare år så har myten om ISO 9001 försvunnit vilket i mångt och mycket berott på att det gamla gardet inom konsultbranschen och certifieringsbranschen rensats ut. Dagens ISO 9001 utgår ifrån vetenskap och beprövade metoder för hur man skall arbeta med kvalitet för att uppnå resultat.

Fri offert