Patientsäkerhetsberättelse

Det är ett årligt krav att ta fram en patientsäkerhetsberättelse för alla vårdgivare.

Patientsäkerhetsberättelsen för det föregående året skall tas fram innan den 1 mars. Ni kan läsa mer om detta på Socialstyrelsen hemsida.

Vi erbjuder en mall patientsäkerhetsberättelse

Genom Kvalitetsdokument.se så kan vi erbjuda en patientsäkerhetsberättelse mall.

Vill ni ha hjälp med att uppdatera till nya ISO?

Vi erbjuder vår hjälp att uppdatera ert ledningssystem till ett förmånligt pris.
Alla som har ledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 måste uppdatera dessa till 2015 års standard, innan omcertifiering påbörjas. En omcertifiering sker när treårsavtalet löpt ut

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.