Patientsäkerhetsberättelse

Varje år ska en patientsäkerhetsberättelse tas fram innan den 1 mars.

Som vårdgivare ska ni kunna redovisa er patientsäkerhetsberättelse och vi har en mall som ni kan använda er av.

Berörs ni av kravet på patientsäkerhetsberättelse?

Kravet ställs på flera olika typer av vårdgivare som t ex tandläkare, personlig assistans, HVB-hem och inom hälsovården.

När ska patientsäkerhetsarbetet redovisas?

Patientsäkerhetsberättelsen för det föregående året skall tas fram innan den 1 mars. Ni kan läsa mer om detta på Socialstyrelsen hemsida.

Det finns även ett krav på att kunna lämna ut patientsäkerhetsberättelsen om detta efterfrågas.

Vi erbjuder en mall patientsäkerhetsberättelse

Genom Kvalitetsdokument.se så kan vi erbjuda en patientsäkerhetsberättelse mall.

Låt oss skriva er rapport

Vi kan även erbjuda oss att skriva er patientsäkerhetsberättelse. Vi genomför telefonintervju med er verksamhetschef, ansvarig för patientsäkerhetsarbetet samt samlar in nödvändig information. Vi sammanställer sedan dokumentet och låter er läsa igenom det och komma med synpunkter. När arbetet slutförts överlämnas rapporten.

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.