Tredjepartscertifiering

Slutgiltig är det tredjepartscertifikat som återstår att tillgå och det inspekteras av ett oberoende organisation som ska vara ackrediterad av Swedac. Att organisationen är oberoende innebär att de varken administreras av kunden eller av leverantören. Detta är väldigt viktigt att komma ihåg för organisationen måste vara neutral i frågan för de kontrolleras av Swedac missbrukar organisationen detta så kan organisationen minsta rättigheten att certifiera företag och ert företag blir av certifikatet.

Vill ni ha hjälp med att uppdatera till nya ISO?

Vi erbjuder vår hjälp att uppdatera ert ledningssystem till ett förmånligt pris.
Alla som har ledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 måste uppdatera dessa till 2015 års standard, innan omcertifiering påbörjas. En omcertifiering sker när treårsavtalet löpt ut

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.