Tredjepartscertifiering

Här kan du läsa mer om vad tredjepartscertifiering är och hur ni ska gå tillväga för att certifiera er verksamhet enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001.

Vi har goda kontakter med ett flertal certifieringsorganisationer och kan hjälpa er välja ett som passar er verksamhet.

Vår roll är att se till att våra kunder kan certifiera sin verksamhet. Vi hjälper därför till att granska er verksamhet inför en certifiering och behöver ni förbättra delar av ert ledningssystem så bistår vi med den tjänsten.

Ni kan även själva kontakta ackrediterade organisationer, dessa finner ni på Swedac:s hemsida, se följande länkar:

Har ni ett ledningssystem som uppfyller följande ISO standard så kan ni tredjepartscertifiera er verksamhet.

De vanligaste systemen är:

Man kan även certifiera:

  • Livsmedel ISO 22000
  • Informationssäkerhet ISO 27001
  • Medicintekniska produkter ISO 13485

Det finns även en rad andra standarder som man kan tredjepartscertifiera sig emot, men detta brukar vi på KvalitetsGruppen normalt inte arbeta med.

En certifiering utförts av ett ackrediterat företag. För att kunna bli ett certifieringsföretag behöver man granskas och bli godkänt av Swedac. Är man godkänd av Swedac så finns man med i deras ackrediteringsregister.

Så kallade förstaparts och andrapartscertifikat utförs av det egna företaget eller en aktör som inte är oberoende. Det innebär lägre trovärdighet och vill man ha full trovärdighet på marknaden kan man titta på sista alternativet. Därför rekommenderar vi alltid en tredjepartscertifiering.

Slutgiltig är det tredjepartscertifikat som återstår att tillgå och det inspekteras av ett oberoende organisation som ska vara ackrediterad av Swedac. Att organisationen är oberoende innebär att de varken administreras av kunden eller av leverantören.

Detta är väldigt viktigt att komma ihåg för organisationen måste vara neutral i frågan för de kontrolleras av Swedac missbrukar organisationen detta så kan organisationen minsta rättigheten att certifiera företag och ert företag blir av certifikatet.

Genom en certifiering kan man uppfylla krav från kunder och vid offentlig upphandling. En oberoende organisation kommer ut och granskar er verksamhet. i samband med det kommer brister men även styrkor att uppdagas. Med hjälp av detta kan ni fortsätta att utveckla er verksamhet och stärka er gentemot era konkurrenter.

Vid upphandlingar kan man få högre poäng och därmed vinna upphandlingar.

Inom många branscher finns det större företag som ställer krav på certifiering eller att man har något likvärdigt kvalitetssystem eller miljöledningssystem. Oftast utefter ISO 9001 eller ISO 14001.

Vill du certifiera ditt ledningssystem

Få hjälp med en tredjepartscertifiering

Följande ledningssystem kan man certifiera

Vad menas med oberoende tredjepartscertifikat?

Vilka fördelar finns det med en ISO certifiering

Hur kontrollerar man ett certifikat?

Behöver ni veta om ett certifikat är äkta kan ni besöka certifiering.nu eller ta kontakt med organisationer som utfärdat certifikatet. Här kan ni t ex se information om vår certifiering.

Alla certifikat har en giltighetsperiod och är tidsbegränsade.

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.

Fri offert