Kvalitetssäkringar

Vi är specialister på att hjälpa mindre företag komma igång med kvalitetssäkring.
Kontakta oss så hjälper vi dig genom hela processen!

ISO 9001 kvalitetsledningssystem
ISO 45001 ledningssystem för arbetsmiljö
Systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9
intern revision ledningssystem
ISO 14001 Miljöledningssystem
ISO 9001 och ISO 14001 utbildning
Ledningssystem för småföretag är vår specialitet. Har ni behov av att dokumentera ert kvalitets-, miljö- och/eller arbetsmiljöarbete så kan vi hjälpa er.
Quality Works är programvaran som hjälper dig hålla reda på din dokumentation. Special anpassad för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösäkring.
Vi kan ta dig i mål med en ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001 certifiering. Vi har goda kontakter med flera certifieringsorganisationer. Här har vi beskrivit alla steg i en certifieringsprocess.

Våra tjänster

Vi har upprättat, utbildat och reviderat ISO ledningssystem för småföretag sedan 1997. Läs mer.

ISO 9001

Kvalitetssäkring för små och medelstora företag.Läs mer »

Intern revision

Få hjälp med intern revision av en expert.Läs mer »

ISO 14001

Miljösäkring för små och medelstora företag.Läs mer »

Utbildning

ISO-utbildningar för små och medelstora företag.Läs mer »

ISO 45001

Arbetsmiljöarbete för små och medelstora företag.Läs mer »

SOSFS 2011:9

Kvalitetssäkring för Personlig assistans, HVB-hem och tandläkare.Läs mer »
Kvalitetsgruppens medarbetare

Ledningssystem för småföretag - av KvalitetsGruppen

Vi på KvalitetsGruppen hjälper er att ta fram ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (ersättaren till OHSAS 18001), AFS 2001 och SOSFS 2011:9. Ni får hjälp fram till och med att en certifiering av er verksamhet är gjord. Vi har över 20 års erfarenhet av att hjälpa små och medelstora företag inom olika branscher att certifiera sig. Är ni i behov av ett ledningssystem?

Vi vänder oss mot mindre företag och inför enkla ledningssystem. Kontakta oss så berättar vi mer över telefon, 0451-83715. Ni kan även läsa på våra olika sidor för att få mer information om våra tjänster och om de ISO ledningssystem som vi arbetar med.

Återförsäljare och Samarbetspartners

Vi söker återförsäljare och samarbetspartners över hela landet som kan hjälpa oss med ledningssystem för småföretag. Våra produkter och tjänster är riktade mot små och medelstora företag som vill ha enkla och effektiva ISO 9001 och 14001 system.

Kvalitetsplan

För bygg och entreprenad.Läs mer »

Avvikelserapport

Avvikelserapport och blankettLäs mer »

Dokumentstyrning

Programvaran Quality WorksLäs mer »

Kontrollplan

För bygg och entreprenadLäs mer »

Egenkontroll

Bygg och entreprenadLäs mer »

Quality Works 5.4

Är vår egenutvecklade programvara som underlättar skapandet av ett
ledningssystem för småföretag. Syftet med programvaran är att förenkla
kvalitets, miljö och arbetsmiljöarbetet. Fokus skall inte vara på att hantera
en manual, utan på att skapa förbättringar i verksamheten. Därför är Quality
Works ett så lyckat koncept. Det underlättar ISO arbetet avsevärt.

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.