SOSFS 2011:9

Få hjälp med att ta fram ett ledningssystem som uppfyller kraven från Socialstyrelsen kring Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. Ta kontakt med oss så hjälper vi er att införa ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Vi har sedan 2012 hjälpt ett 50-tal företag att uppfylla de krav som ställs på dem och deras kvalitetsledningssystem.

Vilka skall ha upprätta ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Bedriver ni verksamhet inom 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 16 § tandvårdslagen (1985:125), 6 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande, LSS, eller 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) så skall ni bedriva ett systematiskt kvalitetsledningsarbete som dessutom kommer kontrolleras av socialstyrelsen med jämna mellanrum.

Skapa ett ledningssystem för SOSFS 2011:9

Fördelen med den här tjänsten som vi erbjuder är att ni får en bra start på ert systematiska kvalitetsarbete. Vi på KvalitetsGruppen hjälper er att ta fram en lämplig struktur med exempeltexter som ni sedan kan utgå ifrån när ni skapar er kvalitetsmanual. Vi upprättar en handlingsplan tillsammans för att kunna ha ett rimligt mål att arbeta emot. Ni får dessutom tillgång till vår support som ni kommer ha kontinuerlig kontakt med under tiden som ert SOSFS 2011:9 ledningssystem tas fram. Det innebär att även om det är ni som i huvuddrag kommer att redigera texten och färdigställa er manual, så är detta ett projekt som Kvalitetsgruppen arbetar tillsammans med er. Målet med arbetet är att ni skall kunna uppvisa ett dokumenterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 som uppfyller de krav som Socialstyrelsen ställt på er verksamhet.

För mer information om SOSFS 2011:9

För mer information/beställning ring oss på 0451-83715 eller besök vår webbutik Kvalitetsdokument för att läsa mer om SOSFS 2011:9.

Detta berör företag som bedriver verksamhet inom:

  • Personlig assistans
  • Hemtjänst
  • Boenden
  • Vård och omsorg
  • Tandläkare

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.