Arbetsmiljösystem

Stat, landsting och kommun använder ibland ordet ”arbetsmiljösystem” i sitt upphandlingsmaterial och många blir frustrerade över ordet ”arbetsmiljösystem” för det är svårt att förstå vad det innebär. Kort och gott betyder det att de vill ha ett bevis på att företaget har säkerställt styrningen av företagets arbetsmiljöarbete.

Detta bevisar man lämpligast genom att företaget är certifierat eller har ett likvärdigt intyg att visa upp som styrker detta. Vad de har i åtanke är att de vill se att företaget infört och arbetar efter ett ledningssystem, t ex enligt ISO 45001:2018, AFS 2001:1 eller ett annat likvärdigt system.

Definition av arbetsmiljösystem

Arbetsmiljösystem innebär att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs för att förebygga risker och skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö för alla anställda.

Vill ni ha hjälp med att uppdatera till nya ISO?

Vi erbjuder vår hjälp att uppdatera ert ledningssystem till ett förmånligt pris.
Alla som har ledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 måste uppdatera dessa till 2015 års standard, innan omcertifiering påbörjas. En omcertifiering sker när treårsavtalet löpt ut

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.