Miljöledningssystem

Få hjälp med att skapa ett miljöledningssystem anpassat till småföretag.

Läs mer under våra tjänster för att se hur ni skulle kunna införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Tanken med ett miljöledningssystem är att få kontroll på det egna företagets miljöpåverkan och systematiskt genomföra förbättringar för att minska sin påverkan är själva tanken med ett miljöledningssystem.

Bakgrunden till miljöledningssystem och ISO14001

Idén med att bedriva ett miljöarbete genom ett ledningssystem har sitt ursprung i att företag bör ta ansvar för den miljöpåverkan som deras verksamhet ger upphov till. Utsläpp i vår luft och våra vatten utan någon tanke på de effekter på människor och miljö som det kan få speglade stora delar av 1900-talet på grund av okunskap. När vetskapen om vilka miljöeffekter som företag kan ge upphov till så bildades det ett allmänt miljöintresse i samhället som sedan lett till att man velat förankra ett systematiskt arbetssätt och därav togs standarden ISO 14001:2015 fram.

Miljöledningssystem ute i världen

2011 hade 267.457 företag världen över valt att certifiera sitt miljöledningssystem. Antalet företag som valt att certifiera sig har ökat för varje år sedan miljöstandarden släpptes 1996. Att ställa krav på ens leverantörer att de skall bedriva ett aktivt miljöarbete genom ett ledningssystem blir allt vanligare även utomlands. I Sverige har över 4400 företag fått sitt ISO 14001:2015 miljöledningssystem certifierat. Det är en hög siffra sett till hur det ser ut på den internationella marknaden. Utöver den här siffran finns det väldigt många andra företag som bedriver ett aktivt miljöarbete men som valt att inte certifiera sig.

ISO 14001 grunden till ert miljöledningssystem

Den flesta miljöledningssystem är uppbyggda efter den internationella standarden ISO 14001:2015. Standarden ger direktiv för vad ert ledningssystem skall innehålla för dokumentation, mål och rutiner. Standarden kan köpas in från SIS.se som ansvarar för att översätta standarden till svenska.

Vill ni ha hjälp med att uppdatera till nya ISO?

Vi erbjuder vår hjälp att uppdatera ert ledningssystem till ett förmånligt pris.
Alla som har ledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 måste uppdatera dessa till 2015 års standard, innan omcertifiering påbörjas. En omcertifiering sker när treårsavtalet löpt ut

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.