Certifiering av ISO ledningssystem

Det finns en rad olika typer av ISO-certifieringar som vi tänkte gå igenom på den här sidan.

I samband med en certifiering så utfärdar man ett certifikat. Man säger ibland att det finns första, andra och tredjepartscertifikat.

Ett ISO-certifikat innebär att man bedömer en produkt/tjänst enligt en förutbestämd standard, som t ex ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001 eller AFS 2001. Generellt sätt är ISO-certifikatet en frivillig åtagande även om vissa kunder kräver detta. Certifikatet kan användas i marknadsföring direkt riktat mot stat, landsting, kommun eller till privatsektorn. Certifikat är typ av första-, andra- och tredjepartscertifikat.​

​Får vi uppdraget att införa kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösäkring i er verksamhet upprättar vi en handlingsplan för projektets genomförande som era kunder kan ta del av. Som ett bevis för detta så utfärdar vi även ett förstapartscertifikat som senare kommer att ersättas av ett andraparts- eller tredjepartscertifikat när arbetet är klart. I och med detta kommer ni också att få högre poäng vid upphandlingarna.

​När vi har infört kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösäkring i er verksamhet så kan vi utfärda ett andrapartscertifikat som bevisar att ert företag använder det i praktiken. För att utfärda ett andrapartscertifikat så måste man själv vara tredjepartscertifierad. Annars är andrapartscertifikatet inte trovärdig för nuvarande och tilltänkta kunder.

För era kunder kommer att kontrollerar att den som utfört revisionen för andrapartscertifiering har certifikat för ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001. Detta kallas andrapartscertifikat och accepteras av stat, landsting, kommun och av privatsektorn. ​

​Slutgiltig är det tredjepartscertifikat som återstår att tillgå och det inspekteras av ett oberoende organisation som ska vara ackrediterad av Swedac. Att organisationen är oberoende innebär att de varken administreras av kunden eller av leverantören. Detta är väldigt viktigt att komma ihåg för organisationen måste vara neutral i frågan för de kontrolleras av Swedac missbrukar organisationen detta så kan organisationen minsta rättigheten att certifiera företag och ert företag blir av med certifikatet.

Vill ni ha hjälp med att uppdatera till nya ISO?

Vi erbjuder vår hjälp att uppdatera ert ledningssystem till ett förmånligt pris.
Alla som har ledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 måste uppdatera dessa till 2015 års standard, innan omcertifiering påbörjas. En omcertifiering sker när treårsavtalet löpt ut

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.