Arbetsmiljöplan

Byggherren ansvarar för att en arbetsmiljöplan tas fram redan innan byggarbetsplatsen har etablerats. En arbetsmiljöplan är en dokumentation som skall tas fram på ett tidigt stadium i samband med byggnads- och anläggningsarbete. Regler för utformning och innehåll bestäms av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter – AFS 1999:3 med tillägg 2008:16 – Byggnads- och anläggningsarbete. Genom att tänka igenom, analysera och beskriva vilka arbetsuppgifter som måste utföras under byggskedet, och hur dessa skall utföras, upptäcker man ofta att en mängd svårigheter och problem troligtvis kan komma att uppstå.

Det kan vara problem som kanske kommer att försena bygget, öka kostnaderna och utgöra risker för dem som skall göra jobben. Innan första spadtaget tas kan många av dessa problem undanröjas, vilket gör att det både av ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl är fruktbart att jobba igenom Arbetsmiljöplanen tidigt.

Arbetsmiljöplanen skall vara tillgänglig

Den som har samordningsansvaret för arbetsmiljön under byggtiden ska hålla arbetsmiljöplanen uppdaterad och anpassad till den verkliga situationen på bygget. Arbetsmiljöplanen ska hållas tillgänglig för alla som arbetar där.

Det är naturligtvis viktigt att utforma Arbetsmiljöplanen så att den blir ett användbart och levande styrinstrument för säkerhetsarbetet och inte enbart en “hyllvärmare”.

Läs mer om lagen för arbetsmiljöplan AFS 1999:3 och AFS 2008:16

Vill ni ha hjälp med att uppdatera till nya ISO?

Vi erbjuder vår hjälp att uppdatera ert ledningssystem till ett förmånligt pris.
Alla som har ledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 måste uppdatera dessa till 2015 års standard, innan omcertifiering påbörjas. En omcertifiering sker när treårsavtalet löpt ut

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.