Om oss

Vi på KvalitetsGruppen hjälper er att ta fram ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AFS 2001:1 och SOSFS 2011:9. Ni får hjälp fram till och med att en certifiering av er verksamhet är gjord.

Vår målgrupp

Vi har sedan 1997 hjälpt små och medelstora företag inom olika branscher att certifiera sig. Utöver implementering av ledningssystem och driva på förbättringsarbete hos småföretag så genomför vi årligen ett 70-tal återkommande internrevisioner.

Våra internrevisioner används ofta av ansvariga och samordnare som stöd i sitt arbete och ha någon att diskutera förbättringar med.

Vår omnejd är södra Sverige, Karlstad och Stockholm

Vi utför främst uppdrag i södra Sverige, från Skåne i söder upptill till Värmland i väster och strax norr om Stockholm österut.

Men vi har även kunder i Norrland som vi årligen hjälper med internrevision och rådgivning.

Är ni i behov av ett ledningssystem?
Vi upprättar enkla ledningssystem med fokus på att hitta förbättringar inom verksamheten.

Vi tar på oss allt från större projekt där vi står för projektledning och framtagning av dokumentation till mindre projekt där vi hjälper kunder att förbättra sitt befintliga system.

Vi lämnar oftast fast pris och tydliga offerter så ni vet vad för arbete vi utför och vad ni själva ansvarar för.

Kontakta oss så berättar vi mer över telefon, 0451-837 15.

Ni kan även läsa på våra olika sidor för att få mer information om våra tjänster och om de ISO ledningssystem som vi arbetar med.

Kvalitetsgruppen

Om våra anställda

Donant Kürtök (vd) startade KvalitetsGruppen 1997 som enskilda firma och verksamheten drivs numera via ett AB. Donant ansvarar för försäljning och projektledning.
Telefon: 0704-30 24 12
E-post: donant@kvalitetsgruppen.com

Pernilla Persson har arbetat på KvalitetsGruppen sedan 2009. Sköter våra kundkontakter under projekttiden, bokning av möten/revisioner samt med våra kunder från KvalitetsDokument.se.
Telefon: 0765-55 56 33
E-post: pernilla@kvalitetsgruppen.com

Tobias Adersjö utför revisioner och implementerar ledningssystem hos våra kunder och började på företaget 2004.
Telefon: 0736-78 33 01
E-post: tobias@kvalitetsgruppen.com

Andreas Adersjö utför revisioner och implementerar ledningssystem hos våra kunder och började på företaget 2003.
Telefon: 0704-82 72 59
E-post: andreas@kvalitetsgruppen.com

Vill ni ha hjälp med att uppdatera till nya ISO?

Vi erbjuder vår hjälp att uppdatera ert ledningssystem till ett förmånligt pris.
Alla som har ledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 måste uppdatera dessa till 2015 års standard, innan omcertifiering påbörjas. En omcertifiering sker när treårsavtalet löpt ut

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.