Om oss

Om oss

Vi på KvalitetsGruppen hjälper er att ta fram ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, AFS 2001:1 och SOSFS 2011:9. Ni får hjälp fram till och med att en certifiering av er verksamhet är gjord.

Vår målgrupp

Vi har sedan 1997 hjälpt små och medelstora företag inom olika branscher att certifiera sig. Utöver implementering av ledningssystem och driva på förbättringsarbete hos småföretag så genomför vi årligen ett 70-tal återkommande internrevisioner.

Våra internrevisioner används ofta av ansvariga och samordnare som stöd i sitt arbete och ha någon att diskutera förbättringar med.

Kvalitetsgruppens medarbetare 2017
Kvalitetsgruppens medarbetare

Affärsidé

Oavsett företagsstorlek ska det vara ekonomiskt försvarbart att skapa och hantera ett ledningssystem och därför bygger vår affärsidé på att hjälpa små- och medelstora företag införa ledningssystem.

Vi vänder oss främst mot små- och medelstora företag som vill vidareutveckla sin verksamhet och bedriva ett aktivt förbättringsarbete. Vårt mål är att erbjuda prisvärda tjänster som ska leda till ökad lönsamhet för våra kunder, därför använder vi oss alltid av fasta priser (det pris som står i offerten är det pris ni kommer få betala – inget annat).

Våra medarbetare

Donant Kürtök

Donant Kürtök

Grundare och Styrelseordförande på KvalitetsGruppen.

Donant ansvarar för försäljning och projektledning. Han hjälper kunder att införa ledningssystem och utveckla verksamheter.

Donant startade KvalitetsGruppen 1997 som enskild firma innan vi blev ett aktiebolag.
Telefon: 0704-30 24 12
E-post: donant@kvalitetsgruppen.com

Kompetens

Följande ledningssystem arbetar jag med
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO 17025
 • ISO 22000
 • ISO 13485
 • Släcka tvåor (Swedac)

Pernilla Persson

Projektassistent på KvalitetsGruppen.

Pernilla sköter våra kundkontakter under projekttiden. Hon arbetar tillsammans med kunden via telefon, online och e-post.

Hanterar bokning av möten och revision. Hon har arbetat på KvalitetsGruppen sedan 2009.
Telefon: 0765-55 56 33
E-post: pernilla@kvalitetsgruppen.com

Kompetens

Följande ledningssystem arbetar jag med
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • SOSFS 2011:9

Andreas Adersjö

ISO-revisor och VD på KvalitetsGruppen.

Andreas är vår nya VD och utför även kunders intern revision. Han har en oberoende roll vid intern revision och säkerställer att arbetet är utfört korrekt.

Inför vid behov även ledningssystem hos våra kunder. Han började på företaget 2003.

Telefon: 0704-82 72 59
E-post: andreas@kvalitetsgruppen.com

Kompetens

Följande ledningssystem arbetar jag med
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO 17025
 • ISO 13485
 • SOSFS 2011:9

Ladda ner intyg:

Intern revision ISO 45001:2018
Intern revision ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
Fri offert