Avvikelserapport

Ska man kvalitetssäkra sin verksamhet och certifiera sig enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, AFS 2001 och SOSFS 2011 är det krav på att man har en fungerande avvikelsehantering.

Med avvikelsehantering menar man att man dokumenterar vilka fel och brister som upptäcks inom verksamheten för att komma tillrätta med problemen. Många anser att avvikelsehanteringen är det svåraste kravet enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, AFS 2001 och SOSFS 2011 att uppfylla och bara begreppet klingar negativt i mångas öron. En del tror att det handlar om att hitta syndabockar så därför är det viktigt att vända på det till det positiva och poängtera att det handlar om att hitta förbättringsmöjligheter. Det gäller att få med sig medarbetarna från början och att få alla att förstå nyttan med avvikelsehanteringen. Detta kan man t ex göra genom att åskådliggöra vad en viss form av brister kostar företaget under ett år.

Vad tjänar man på att bedriva avvikelsehantering?

I tillverkande industri ligger bristkostnaderna i intervallet 7 – 15 %. Tänk dig att en kirurg skulle mista 15 % av alla som hamnar på operationsbordet, eller att vart fjärde plan skulle störta under inflygning.

Vissa företag har till och med infört belöningssystem för inlämnande av avvikelser.

Tänk dig ett företag som exempelvis har en omsättning på 10 miljoner SEK. Bristkostnader uppgår till 15 %, det vill säga 1,5 miljoner SEK försvinner i felhantering, missuppfattningar eller omarbetningar. Med bra avvikelsehanteringsrutiner kommer du lätt åt 5 % -enheter redan första året. Med andra ord har du redan lagt 500 000 SEK till sista raden i bokslutet. 

Hur går det då till att bedriva avvikelsehantering?

Det finns flera olika sätt att bedriva avvikelsehantering på och det är viktigt att man anpassar den så att den praktiskt fungerar i den egna verksamheten. Man genomför den inte just för att det är ett krav utan för att man verkligen ska ha nytta av den för att på bästa sätt förebygga fel och hitta förbättringsmöjligheter. I grund och botten är avvikelsehantering ganska enkelt.

Quality Works avvikelsehantering

Med Quality Works funktion avvikelsehantering uppfyller du alla krav som finns enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, AFS 2001:1 och SOSFS 2011:9 och du får snabbt, enkelt och överskådlig kontroll över företagets bristkostnader. Du har möjlighet att härleda bristkostnaderna internt som externt. Inte nog med detta utan med en bra avvikelsehantering får du och dina medarbetare en betydligt bättre arbetsmiljö. Dina kunder och leverantörer kommer att lägga märka till det i vilket ger en Goodwill på marknaden för ert företag.

Beställ eller läs mer om Quality Works på kvalitetsdokument.se

Det som man ska göra är i stort att:

  • Rapportera fel och brist, lämpligtvis genom en avvikelserapport.
  • Korrigera det upptäckta felet.
  • Ta fram förebyggande åtgärd för att undvika att felet upprepas.
  •  Följa upp avvikelsen – man kontrollerar att korrigeringen har varit tillfredsställande och att de förebyggande åtgärder som eventuellt vidtagits är tillräckliga.

Det är upp till företaget självt att sätta ribban för vilka avvikelser som ska rapporteras. Här får ledningen gå in och besluta vilken nivå man ska ligga på.

Vill ni ha hjälp med att uppdatera till nya ISO?

Vi erbjuder vår hjälp att uppdatera ert ledningssystem till ett förmånligt pris.
Alla som har ledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 måste uppdatera dessa till 2015 års standard, innan omcertifiering påbörjas. En omcertifiering sker när treårsavtalet löpt ut

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.