Miljösäkring

Du är här:

Miljösäkring

Miljösäkring är ett vanligt krav i offentliga upphandlingar. Här förklarar vi vad man menar med miljösäkring och hur man kan införa det.

Stat, landsting och kommun är flitiga med att använda ordet ”miljösäkring” i sitt upphandlingsmaterial. Många blir frustrerade över ordet ”miljösäkring” för det är svårt att förstå vad det innebär.

Kort och gott betyder det att de vill ha ett bevis på att företaget har säkerställt styrningen av företagets miljöarbete. Detta bevisar man lämpligast genom att företaget är certifierat eller har ett likvärdigt intyg att visa upp som styrker detta. Vad de har i åtanke är att de vill se att företaget infört och arbetar efter ett miljöledningssystem, t ex enligt ISO 14001:2004 eller ett annat likvärdigt miljösystem.

Vad är miljösäkring och vad innebär det. Miljösäkring innebär att ett systematiskt miljöarbete bedrivs för att minska företagets negativa påverkan på miljön och därmed förbättra sin miljöprestanda.

Det är att få vetskap och kontroll över de utsläpp som verksamheten har och genom den vetskapen tar reda på om man kan förbättra sin nuvarande miljöprestanda. Målet är att bli bättre på de områden där det är rimligt och ekonomiskt försvarsbart.

Genom att upprätta miljöledningssystem och miljösystem så får man kontroll på ens miljöpåverkan. Man dokumenterar den miljöpåverkan man har och sedan är det ett krav på att man följa upp miljöarbetet årligen.

Vilken nivå som är rimlig att arbeta utifrån kan diskutera. Med det menas att bara för att verksamheten kör med diesel eller bensinbilar så ligger inte ansvaret på en att man skall utveckla fram ett nytt drivsystem för bilar. Däremot är det rimligt att man minskar sina onödiga körningar, låter sina anställda genomföra eco-driving utbildningar eller i samband med att man köper in nya bilar, ser till att dessa är bränslesnåla och anpassade för sitt syfte.

Ta kontakt med oss. Vi vänder oss mot småföretag och inför miljöledningssystem som är anpassade efter de behov av miljösäkring som finns hos små företag. Vi tar även på oss att skriva huvuddelen av alla texter och ni får all relevant utbildning inom området som ni behöver.