Kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan

Kvalitetsplan är ett krav vid totalentreprenad, utförandeentreprenad och underentreprenad som du ska kunna visa upp. Varför måste man ha en kvalitetsplan?

Jo, för att visa för beställare och kontrollansvarig hur ditt företag arbetar med och kontrollerar projektet. I kvalitetsplanen skall även era egenkontroller ingå och hur ni använder dem. Har man inga kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöplaner så godkänns man inte som entreprenör.

Spara tid med våra färdiga mallar

Att ta fram projektanpassade kvalitetsplaner kan vara tidskrävande, särskilt om man inte riktigt vet vad som ska ingå i dessa. En kvalitetsplan behöver inte vara omständlig om man gör det på rätt sätt och då kommer man även ha nytta av kvalitetsplanen i praktiken. Det är där vi kommer in i bilden.

Kontrollplan kan antingen komplettera eller ingå i kvalitetsplanen

För varje projekt skall även en kontrollplan ingå. I vissa fall så kompletterar man kvalitetsplanen och lägger in en kontrollplan. I andra fall så skapar man två separata dokument, en kvalitetsplan för sig och en kontrollplan för sig. Det viktiga är dock att dessa inte är motstridiga.

Komplett lösning för er kvalitetsplan

Det vi erbjuder är en komplett lösning för er oavsett om ni har kvalitetsplan idag eller inte. Vi har standardmallar som passar de flesta småföretag och som är enkla att fylla i. Den enkla mallen kan användas vid mindre projekt och byggnationer. Är man i behov av en lite större kvalitetsplan där flera entreprenörer är inblandade så erbjuder vi även en sådan.

För er som inte har kvalitetsplan idag!

Så har vi olika mallar som ni kan utgå ifrån när ni skapar er egen kvalitetsplan. Vi erbjuder oss även att titta på dem kvalitetsplan som ni skapar och ser till att de innehåller all nödvändig information som krävs.

Kvalitetsplan mall för lite större projekt
400 SEK exkl. moms.

Enkel kvalitetsplan mall för små projekt
260 SEK exkl. moms.

Kontrollplan mall för projekt inom bygg
160 SEK exkl. moms.

Vill ni ha hjälp med att uppdatera till nya ISO?

Vi erbjuder vår hjälp att uppdatera ert ledningssystem till ett förmånligt pris.
Alla som har ledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 måste uppdatera dessa till 2015 års standard, innan omcertifiering påbörjas. En omcertifiering sker när treårsavtalet löpt ut

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.