Miljöpolicy

Här kan ni ta del av vår kortfattade miljöpolicy. Vår miljöpolicy utgör en liten del i vårt miljöarbete och miljöledningssystem. Har man upprättat ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 så är det krav på att man tagit fram en anpassad miljöpolicy.

KvalitetsGruppens miljöpolicy

Hur vi väljer att producera och konsumera påverkar i stor grad klimatet och vår miljö. Vårt samhälle har bidragit till ett förändrat klimat och försämrad miljö främst genom användandet av fossila bränslen. Vi ska arbeta med att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar för att kunna nå en miljömässigt hållbar verksamhet. Vi ska uppfylla alla lagar och andra krav som ställs på oss och vara ett föredöme i miljöarbetet genom att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan.

Vår största miljöpåverkan sker genom de resor och transporter som vi genomför när vi besöker kunder och skickar iväg och tar emot leveranser. Därför är största delen av vår miljöpolicy fokuserad på hur vi skall agera för att minska vår miljöpåverkan och hålla den under kontrollerade former.

  • Vi ska när tillfälle ges ta chansen att påverka kunder och intressenter att tänka på miljön och
  • Uppmuntra dem att minska sin miljöpåverkan
  • Vi ska planera och samordna våra tjänsteresor
  • Vi ska där det är möjligt och ekonomiskt rimligt välja att resa med kollektivtrafik
  • Alla anställda som kör i arbetet ska gå Eco Driving – kurs för ett mera miljövänligt körsätt

VD

Donant Kürtök
KvalitetsGruppen Hässleholm AB

Skapa er egen miljöpolicy

Behöver ni vägledning för att skapa er egen miljöpolicy så har vi exempel och information som ni kan använda er av i vår webbutik Kvalitetsdokument.se där vi säljer dokument och mallar. Där finner ni produkten miljöpolicy.

Miljöpolicy eller miljöledningssystem

Förr var det vanligare att man bara behövde en miljöpolicy. Men krav från kommun, landsting eller stat har gjort att det numera är ett helt ledningssystem som efterfrågas vid upphandlingar eller när man vill arbeta som underleverantör åt andra företag. Då är det ett miljöledningssystem som man skall upprätta för att kundkravet skall kunna uppnås. vi hjälper företag att skapa ett enkelt miljöledningssystem enligt ISO 14001 anpassat för småföretag.

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.