Internrevision för kvalitets, miljö eller arbetsmiljösystem

För att ständigt bli bättre är kontinuerliga internrevisioner ett bra verktyg som gör att företaget ständigt kan bli bättre.

Revisioner hos företag som är certifierade

Att få in en utomståendes syn på verksamheten kan vara ett bra sätt att utveckla sin verksamhet. Man blir inte hemmablind och kan därför komma med nya fräscha perspektiv. Det är därför väldigt vanligt att certifierade företag även anlitar externa parter att genomföra en intern revision om året vilket även uppmuntras av många tredjepartsrevisorer.

En internrevision är inte detsamma som en traditionell externrevision vilket är viktigt att komma ihåg. Vid en traditionell extern revision som är det certifieringsorganisationer genomför granskar man om företaget uppfyller kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, AFS 2001:1 och SOSFS 2011:9. Medan man vid en intern revision går till bottnen med hur olika processer fungerar i praktiken och hur företaget arbetar för att förbättra sitt arbetssätt. Vid de revisionen som vi genomför ute hos kunder går vi igenom företagets processer, vi analyser och ger råd om förbättringsmöjligheter. Syftet med tjänsten är att se hur man kan förbättra verksamheten.

Internrevision hos företag som vill bli certifierade

  •  Är ni osäkra på om er manual är klar och uppfyller alla kraven i standarden?
  • Eller så kanske ni behöver genomföra en internrevision innan ni kan certifiera er?

Då kan vi utföra en intern revision hos dig. Efter internrevisionen får ni reda på vad i systemet ni behöver förbättra, vilka krav som ni har kvar att beskriva eller om ni är redo för en certifieringsrevision.

Andrapartsrevision

Är ni färdiga med ert ledningssystem men inte har några krav på att certifiera er men ändå känner att någon form av intyg krävs för att visa på att ni har ett fungerande system. Då kan en andrapartsrevision vara ett bra sätt där vi som oberoende part kommer in och granskar ert system. Vi arbetar på ett likvärdigt sätt vid vår granskning som en certifieringsorganisation och utfärdar ett andrapartscertifikat när ert system uppfyller alla kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, AFS 2001:1 och SOSFS 2011:9.

Detta är något som vi erbjudit kunder under många år som inte känt ett krav på att tredjepartscertifiera sig. För att behålla certifikatet som håller i ett år krävs det att vi återkommer varje år och genomför en revision.

Utbildning för internrevision revisor

Behöver ni utbilda en eller flera personer hur man genomför en internrevision så kan vi bistå med detta. Vi har utbildat många revisorer under årens lopp och ser det som en bra resurs att ha i varje företag så att internt kan bedriva ett aktivt förbättringsarbete.

Att genomföra revisioner är ett krav om man har ett ledningssystem som är baserat på:

  • ISO 9001:2015 – kvalitet
  • ISO 14001:2015 – miljö
  • ISO 45001:2018 – arbetsmiljö
  • AFS 2001:1 – arbetsmiljölagstiftning
  • SOSFS 2011:9 – kvalitet, Socialstyrelsen

Vill ni ha hjälp med att uppdatera till nya ISO?

Vi erbjuder vår hjälp att uppdatera ert ledningssystem till ett förmånligt pris.
Alla som har ledningssystem enligt OHSAS 18001:2007 måste uppdatera sitt system till ISO 45001:2018 för att kunna behålla sitt certifikat.

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.