Dokumentstyrning

Quality Works är en del av vårt koncept och har allt som krävs för att du ska kunna göra din företagsmanual med eller utan extern hjälp.

Vi är mycket stolta över att kunna presentera vår affärsidé som är ett helt nytt hjälpmedel med alla finesser för ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001, AFS 2001 och SOSFS 2011. Aldrig tidigare har det funnits ett svenskt dataprogram som är så lättarbetat att du inte behöver vara proffs inom ISO eller data. Med Quality Works får du ett koncept som uppfyller allt och gör ditt arbete både effektivare och mer lönsamt.

Besöker du programvarans hemsida kan du ladda ner ett 14 dagars Quality Works demo.

Quality Works hanterar och styr din manual

De dokument som du skapar i Quality Works, textdokument och processdokument får automatisk identifikations uppgifter som förenklar hanteringen av din manual. Den styrning som sker i programmet gör att man säkerställer att rätt utgåva och version av dokumentet kan användas i verksamheten.

Med konceptet Quality Works arbetar man med att skapa en manual för sitt ledningssystem. Manualens dokument styrs och hanteras i Quality Works. De dokument och processer som tas fram till ledningssystemet skapas i programmet utan att man använder sig av något externt program. Vill man använda sig av rutiner, uträkningar eller annan information Word och Excel dokument så hänvisar/länkar man till dessa genom Quality Works.

Utvecklas för svenska marknaden…

Vi har tagit fasta på detta och utvecklat Quality Works som är ett totalkoncept för kvalitets-, miljö och arbetsmiljösystem för att införa i er verksamhet. Quality Works är pedagogiskt upplagt och anpassat till svenska förhållanden.

Konceptet Quality Works

Vi arbetar efter förutsättningen att alla företag är unika och att kompetensen finns i företaget. Därför vågar vi utlova att Quality Works är ett fulländat alternativ till extern hjälp. Vår “rådgivare” i form av nulägesanalys, hjälptexter och en komplett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömanual är dessutom alltid tillgängliga, när du vill och var du vill och har tid och lust.

Dessa funktioner är standard i Quality Works:

 • Dokumentstyrning och Word-kompatibelt ordbehandlingsprogram
 • Arbetsmanual (utkast)
 • Originalmanual (publicerade dokument)
 • Behörighetskontroll
 • Avvikelserapport, utredning och statistik
 • Kontraktsgenomgång
 • Ritprogram för att skapa processer och flödesscheman
 • Protokoll
 • Lagar och andra krav samt kontroll av lagefterlevnad
 • Kalibreringsprogram
 • Kundtillfredsställelse
 • Leverantörsbedömning
 • Arkivsystem
 • Förslagslåda
 • E-postutskick för påminnelse och remiss m.m.

Vill ni ha hjälp med att uppdatera till nya ISO?

Vi erbjuder vår hjälp att uppdatera ert ledningssystem till ett förmånligt pris.
Alla som har ledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 måste uppdatera dessa till 2015 års standard, innan omcertifiering påbörjas. En omcertifiering sker när treårsavtalet löpt ut

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.