Ledningssystem

Ledningssystem för småföretag är vår specialitet. Få hjälp med att förstå vad ett ledningssystem kan göra för dig. Vi arbetar främst med system som småföretagare använder sig av ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, AFS 2001:1 och SOSFS 2011:9.

Vad är ett ledningssystem

När man upprättar ett ledningssystem går man igenom hur verksamheten fungerar och bestämmer sig för hur man skall arbeta i framtiden. Man tar fram policy, mål och dokumentation som beskriver hur man skall arbeta för att uppnå de mål man har med verksamheten.

Varför inför man ett system och vad är nyttan med det?

Tanken med ett ledningssystem är att man skall systematiskt arbeta för att uppnå de mål man satt upp. Ständig förbättring är ett vanligt begrepp som används för att beskriva hur man ska arbeta med sitt system. Det innebär att man hela tiden behöver se över hur organisationen presterar och sedan bearbetar man den information man fått in, för att se hur man kan förbättra sig ytterligare.

Undersökningar visar på att företag som arbetar mer systematiskt har bättre ekonomisk utveckling än företag som inte certifierar sin verksamhet.

– Man upplever bättre ordning i verksamheten

– Mer målmedvetenhet i organisationen

– Förebygger fel istället för att åtgärda avvikelser

Läs mer om enskilda ledningssystem här:  

ISO 9001 – kvalitet

ISO 14001 – miljö

ISO 45001 – arbetsmiljö

AFS 2001:1 – svensk arbetsmiljölagstiftning

SOSFS 2011:9 – Socialstyrelsens föreskrifter om kvalitet

Vill ni ha hjälp med att uppdatera till nya ISO?

Vi erbjuder vår hjälp att uppdatera ert ledningssystem till ett förmånligt pris.
Alla som har ledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 måste uppdatera dessa till 2015 års standard, innan omcertifiering påbörjas. En omcertifiering sker när treårsavtalet löpt ut

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.