Ledningssystem

Ledningssystem för småföretag är vår specialitet. Få hjälp med att förstå vad ett ledningssystem kan göra för dig. Vi arbetar med ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, AFS 2001 och SOSFS 2011 och andra vanliga ledningssystem som småföretagare använder sig av.

Vad är ett ledningssystem

Ett ledningssystem används för att förbättra den egna verksamheten. När man upprättar ett ledningssystem går man igenom hur verksamheten fungerar och bestämmer sig för hur man skall arbeta i framtiden. Man tar fram policy, mål och dokumentation som beskriver hur man skall arbeta för att uppnå de mål man har med verksamheten.

Varför inför man ledningssystem

Tanken med ett ledningssystem är att man skall systematiskt arbeta för att uppnå de mål man satt upp. Ständig förbättring är ett vanligt begrepp som används för att beskriva hur man ska arbeta med ledningssystem. Det innebär att man hela tiden behöver se över hur organisationen presterar och sedan bearbetar man den information man fått in, för att se hur man kan förbättra sig ytterligare.

Nyttan med ledningssystem

Undersökningar visar på att företag som inför ledningssystem har bättre ekonomisk utveckling än företag som inte inför och certifierar sin verksamhet.

– Man upplever bättre ordning i verksamheten

– Mer målmedvetenhet i organisationen

– Förebygger fel istället för att åtgärda avvikelser

Läs mer om enskilda ledningssystem här:

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

AFS 2001

SOSFS 2011:9

Vill ni ha hjälp med att uppdatera till nya ISO?

Vi erbjuder vår hjälp att uppdatera ert ledningssystem till ett förmånligt pris.
Alla som har ledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 måste uppdatera dessa till 2015 års standard, innan omcertifiering påbörjas. En omcertifiering sker när treårsavtalet löpt ut

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.