Tjänster

Vår uppgift är att göra ISO enkelt och få våra kunder att tjäna pengar genom sitt ledningssystem. Vi utvecklar verksamheter och vi gör det till en kostnad som är prisvärd för småföretagare.

Vi arbetar med dessa standarder: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SOSFS 2011:9, ISO 13485 och ISO 17025

Konsulttjänster

De flesta av våra kunder väljer att anlita oss för att få hjälp med ISO och att införa ledningssystem. Vi anpassar våra tjänster efter ert företags storlek och erbjuder prisvärda alternativ jämfört med traditionella konsulter.

Vi erbjuder fasta priser på våra projekt.

Se vårt erbjudande

Gör det själv

Ni kan skapa ert eget ledningssystem i Quality Works programvara. Som start kan ni få mallar och exempel eller börja från 0. Det väljer ni själv.

Detta är vårt mest priseffektiva erbjudande. Passar främst dem med disciplin.

Quality Works

Intern revision

Vi genomför intern revision hos många småföretag i södra Sverige. Ni får en utomstående expert som kommer med tips och råd för hur ni kan förenkla ert ISO arbete. Tillsammans hjälps vi även åt att utveckla er verksamhet.

Läs mer om intern revision

Utbildningar

Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar. Det gemensamma i dem är att vi anpassar våra utbildningar efter ert företags förutsättningar.

Våra utbildningar

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.