Kvalitetsledning

Vad är Kvalitetsledning? Jo det är när man har ett system för att leda styrningen av ens företag och organisation.

Vilka system finns för kvalitetsledning

Det finns en rad olika standarder som man kan använda sig av för att bygga upp ens kvalitetsledning efter. Det vanligaste är ISO 9001 men det finns även en mängd branschspecifika system.

Vi använder oss alltid av fasta priser. Vi arbetar inte på löpande räkningar, utan det pris vi anger i vår offert är det ni kommer få betala.

Vi hjälper småföretag med:

  • Skapa kvalitetsledningssystem
  • Skriva kvalitetsmanual
  • Bedriva ett aktivt kvalitetsarbete
  • Ta fram rutiner
  • Genomföra Intern revision
  • Upprätta kvalitetsmål
ISO 9001 kvalitetsledningssystem

Vi på Kvalitetsgruppen är själva certifierade enligt ISO 9001:2015, samt ISO 14001:2015.

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.