Kvalitetsledning

Vad är Kvalitetsledning? Jo det är när man har ett system för att leda styrningen av ens företag och organisation.

Vilka system finns för kvalitetsledning

Det finns en rad olika standarder som man kan använda sig av för att bygga upp ens kvalitetsledning efter. Det vanligaste är ISO 9001 men det finns även en mängd branschspecifika system.

Vi använder oss alltid av fasta priser. Vi arbetar inte på löpande räkningar, utan det pris vi anger i vår offert är det ni kommer få betala.

Vi hjälper småföretag med:

  • Skapa kvalitetsledningssystem
  • Skriva kvalitetsmanual
  • Bedriva ett aktivt kvalitetsarbete
  • Ta fram rutiner
  • Genomföra Intern revision
  • Upprätta kvalitetsmål
ISO 9001 kvalitetsledningssystem

Vi på Kvalitetsgruppen är själva certifierade enligt ISO 9001:2015, samt ISO 14001:2015.

Vill ni ha hjälp med att uppdatera till nya ISO?

Vi erbjuder vår hjälp att uppdatera ert arbetsmiljöledningssystem till ett förmånligt pris.
Alla som har OHSAS 18001 ledningssystem måste uppdatera dessa till ISO 45001:2018 innan 2021.

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.