Om oss

Vi har hjälpt småföretag med kvalitetssäkring sedan 1997

Som ett litet företag har vi flera absoluta styrkor jämfört med våra större konkurrenter.

Unik idé som ger en unik vinst – 1997

Quality Works räddade småföretag

KvalitetsGruppen Hässleholm AB arbetar med att stödja företag och organisationer inom olika branscher för att säkerställa att de följer relevanta kvalitetsstandarder och certifieringar.

Med expertis inom området kan företaget bidra till att optimera processer, upprätthålla hög kvalitet på produkter och tjänster samt förbättra kundnöjdheten.

Styrkor som småföretagare

Ledningssystem för småföretag är vår specialitet

01

02

Personlig service

Som ett mindre företag kan de erbjuda personlig och skräddarsydd service till varje kund. Detta skapar starka relationer och ökad kundnöjdhet.

Flexibilitet

Småföretag är oftast mer flexibla och kan snabbt anpassa sig till kundernas behov och ändrade omständigheter. Detta kan göra det lättare att genomföra projekt och leverera tjänster effektivt.

03

04

Snabba beslut

Med färre hierarkier kan beslut fattas snabbare inom organisationen, vilket kan leda till ökad effektivitet och smidigare vägledning för kunderna.

Specialisering

Småföretag kan ofta specialisera sig inom ett visst område, vilket kan ge dem djupgående expertis och erkännande inom sitt specialiseringsområde.

Våra medarbetare

Donant Kürtök

Ägare, säljare

Andreas Adersjö

VD, revisor

Pernilla Persson

Projektledare, support

Patrik Kürtök

Skyddsombud, marknadsansvarig

Fri offert