Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år ska en patientsäkerhetsberättelse tas fram innan den 1 mars.

Som vårdgivare ska ni kunna redovisa er berättelse och lämna ut den på önskemål från extern part. Vi har en mall som ni kan använda er av för att skapa er årliga sammanställning.

Berörs ni av kravet på patientsäkerhetsberättelse?

Kravet ställs på flera olika typer av vårdgivare som t ex tandläkare, personlig assistans, HVB-hem och inom hälsovården.

När ska patientsäkerhetsarbetet redovisas?

Patientsäkerhetsberättelsen för det föregående året skall tas fram innan den 1 mars. Ni kan läsa mer om detta på Socialstyrelsen hemsida.

Det finns även ett krav på att kunna lämna ut patientsäkerhetsberättelsen om detta efterfrågas.

Vi erbjuder en mall patientsäkerhetsberättelse

Genom Kvalitetsdokument.se så kan vi erbjuda en patientsäkerhetsberättelse mall.

Vi kan skriva er rapport

Har ni inte tid kan vi erbjuda oss att skriva er första patientsäkerhetsberättelse. Efter det kan ni årligen uppdatera “exemplet” med nästa års utfall. Det går till så att vi genomför en eller flera telefonintervjuer med er verksamhetschef, ansvarig för patientsäkerhetsarbetet samt samlar in nödvändig information. Därefter sammanställs dokumentet och ni får möjlighet att läsa igenom berättelsen och komma med synpunkter. Efter korrigeringar behöver vi få ett klartecken och därefter överlämnas den slutgiltiga berättelsen.

Innan den 1 mars ska verksamheter inom omsorg, tandläkare och annan vårdgivare årligen publicera sin patientsäkerhetsberättelse.

Ni som bedriver verksamhet inom vård, assistans och social verksamhet ska även ha ett ledningssystem som uppfyller SOSFS 2011:9.

[dt_default_button link=”url:https%3A%2F%2Fkvalitetsgruppen.com%2Ffri-offert%2F|rel:nofollow” size=”big” btn_width=”btn_full_width” button_alignment=”btn_center” icon_type=”none”]Klicka för offert[/dt_default_button]

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.

[dt_button link=”https://www.kvalitetsdokument.se/” target_blank=”true” button_alignment=”center” size=”big”]Besök vår webbutik[/dt_button]
Fri offert