Miljöledningssystem

Miljöledningssystem

Få hjälp med att skapa ett miljöledningssystem anpassat till småföretag. Uppfyll kravet på miljöledningssystem vid upphandling och kundkrav.

Läs mer under våra tjänster för att se hur ni skulle kunna införa ett ledningssystem enligt ISO 14001. Tanken med ett miljöledningssystem är att få kontroll på det egna företagets miljöpåverkan och systematiskt genomföra förbättringar. Ni kommer att kunna minska er påverkan samtidigt som ni får bättre kontroll över era kostnader.

Bakgrunden till miljöledningssystem och ISO14001

Idén med att bedriva ett miljöarbete genom ett ledningssystem har sitt ursprung i att företag bör ta ansvar för den miljöpåverkan som deras verksamhet ger upphov till.

Utsläpp i vår luft och våra vatten utan någon tanke på de effekter på människor och miljö som det kan få speglade stora delar av 1900-talet på grund av okunskap. När vetskapen om vilka miljöeffekter som företag kan ge upphov till så bildades det ett allmänt miljöintresse i samhället.

När intresset tilltagit så ledde det till att man påbörjade ett internationellt arbete för att samordna hur ett miljöarbete i företag ska redovisas. Syftet var att upprätta ett systematiskt arbetssätt som är likvärdigt oavsett land, för ett förenkla hur man värderar ett företags miljöarbete. Därav togs standarden ISO 14001 fram. Gällande version är numera ISO 14001:2015.

Miljöledningssystem ute i världen

2011 hade 267.457 företag världen över valt att certifiera sitt miljöledningssystem. Antalet företag som valt att certifiera sig har ökat för varje år sedan miljöstandarden släpptes 1996. Att ställa krav på ens leverantörer att de skall bedriva ett aktivt miljöarbete genom ett ledningssystem blir allt vanligare även utomlands. I Sverige har över 4400 företag fått sitt ISO 14001:2015 miljöledningssystem certifierat. Det är en hög siffra sett till hur det ser ut på den internationella marknaden. Utöver den här siffran finns det väldigt många andra företag som bedriver ett aktivt miljöarbete men som valt att inte certifiera sig.

ISO 14001 grunden till ert miljöledningssystem

Den flesta miljöledningssystem är uppbyggda efter den internationella standarden ISO 14001:2015. Standarden ger direktiv för vad ert ledningssystem skall innehålla för dokumentation, mål och rutiner. Standarden kan köpas in från SIS.se som ansvarar för att översätta standarden till svenska.

Fri offert