Leverantörsbedömning

Leverantörsbedömning

Leverantörsbedömningen är en viktig funktion i ett företags strävan mot bättre kvalitet i verksamheten.

Genom att se till att leverantörerna lever upp till företagets förväntningar och krav kan man också lättare uppnå kunders förväntningar och krav. Med bra och leveranssäkra leverantörer kan man uppnå högre kvalitet och därmed nöjdare kunder. Alla som arbetar utefter certifierade ledningssystem vet att det är krav enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 att man med löpande intervall, vanligtvis årligen ska utvärdera och därefter avgöra vilka företag som man ska få anlita som leverantörer. Man ska sedan försöka vidareutveckla samarbetet genom att ställa krav och komma med egna förbättringsförslag. Detta löser många företag genom att genomföra en leverantörsbedömning.

Hur går man tillväga?

Man börjar med att välja ut vilka leverantörer som man ska göra bedömningen på. Man väljer då ut de stora, viktiga leverantörer som har en kvalitetspåverkan på ens produkter eller tjänster. När man sedan arbetar med att ta fram frågor eller kriterier för bedömning av leverantörer så funderar man på vad som skulle vara intressant att veta om leverantörerna ur kvalitets- och miljösynpunkt. Viktiga kriterier att bedöma kan vara produktkvalitet, leveranssäkerhet etc. För att göra bedömningen mätbar kan man gradera frågorna t ex från 1-5. Fördelen med mätbarhet är att man kan jämföra leverantörer med varandra eller att man kan jämföra en leverantör från ett år till ett annat.

Glöm inte personalen

Att skriva förmånliga avtal med leverantören är inte detsamma som att få en bra produkt! Därför är det viktigt att de som använder produkten i praktiken får vara med och bedöma leverantören. Även om avtalen var mycket bra kan det bli dyrt om det inte fungerar bra i produktionen.

Quality Works leverantörsbedömning

I Quality Works har vi en funktion just för leverantörsbedömning. Här skriver man in de leverantörer som man ska göra mätning på och lägger in de frågor/kriterier som man tänkt bedöma. Därefter registrerar man svaren på frågorna och det finns även plats för att skriva in kommentarer. I samband med att man sparat och arkiverat resultaten från bedömningen sker en automatisk uträkning och sammanställning. Genom att ha gradering på frågorna kan man enkelt jämföra olika frågor från ett år till ett annat. På detta sätt kan man avgöra vilka leverantörer som är godkända att samarbeta med.

Beställning och mer information finns på kvalitetsdokument.se

Att bedöma leverantörer är ett krav i ISO 9001 och ISO 14001.

Fri offert