Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Stat, landsting och kommun är flitiga med att använda ordet ”kvalitetssäkring” i sitt upphandlingsmaterial. Många blir frustrerade över ordet ”kvalitetssäkring” för det är svårt att förstå vad det innebär.

Så vad är kvalitetssäkring, hur skall det dokumenteras och vad krävs egentligen?

Kort och gott betyder det att de vill ha ett bevis på att företaget har säkerställt styrningen av företagets verksamhet och bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete (förbättringsarbete). Detta bevisar man lämpligast genom att företaget är certifierat eller har ett likvärdigt intyg att visa upp som styrker detta.
Vad de har i åtanke är att de vill se att företaget infört och arbetar efter ett kvalitetsledningssystem, t ex enligt ISO 9001:2015 eller ett annat likvärdigt ledningssystem.

Kvalitetssäkring innebär att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs som säkrar kvaliteten på den produkt eller tjänst som kunden har beställt.

Det blir allt vanligare att det i samband med en upphandling ställs krav på kvalitetssäkring. Oftast står det numera att man skall uppfylla detta genom att ha ett ledningssystem för kvalitet och miljö. Normalt inför man då ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. Dessa system är internationellt gångbara och det finns över en miljon certifierade företag världen över.

Kvalitetsarbete har över åren förändrats radikalt. Förr i tiden resulterade kvalitetsarbete i ett onödigt papperssystem. Men sedan början av 2000-talet i samband med lanseringen av ISO 9001:2000 så har det skett en stor förändring. ISO 9001:2015 fortsatte på samma spår och nu handlar kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem om att få igenom förbättringar i det dagliga arbetet.

Man dokumenterar företagets processer och dess olika aktiviteter för att säkerställa att man lägger tid på det som är viktigt och inte genomför onödiga moment. Målet är att man årligen skall bli lite effektivare varje år. Detta är normalt för de flesta företag där man årligen utvecklas genom att ta små steg framåt. Oftast är det bara en kortfattad dokumentation som behöver tillkomma.

Vi vänder oss mot mindre företag som behöver uppfylla krav på kvalitetssäkring. Vi inför enkla kvalitetsledningssystem med fokus på att följa upp hur kärnverksamheten och utifrån det hitta förbättringsmöjligheter. Det kvalitetssystem som vi tar fram tillsammans med er kan ni sedan välja att certifiera om det skulle vara av intresse. Vi har kontakt med flera jordnära certifieringsorganisationer som även de vänder sig arbetar med småföretag.

Har ni fler frågor kring kvalitetssäkring så tveka inte att höra av er. Vi vänder oss mot småföretag och har priser därefter.

Fri offert