Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy är en del av ett kvalitetsledningssystem som skall spegla företagets syn på kvalitet. Dokumentet är inte lika kraftfullt som tidigare och numera så räcker det inte att man uppvisar en kvalitetspolicy vid upphandlingar utan man måste ha ett fullt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001. I ledningssystemet skall en policy ingå och spegla företagets syn på kvalitet och vid miljöledningssystem, synen på miljö.

Här under kan ni utläsa vår kvalitetspolicy.

Exempel på Kvalitetspolicy

Ta del av våra mallar så får du exempel och tips:

Kvalitetspolicy mall – för små och medelstora företag
Verksamhetspolicy mall – skriv din egen policy

KvalitetsGruppens kvalitetspolicy

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi lämnar helhetslösningar på våra produkter och tjänster. Vi ger inte bara “produkt”- service utan även “personlig” service till kunden, där det är praktiskt möjligt.

För att uppnå detta ska alla medarbetare:

  • Ha rätt kompetens
  • Vara servicevänliga
  • Hålla vad de lovar
  • Ge en korrekt information

För att ständigt förbättras ska vi:

  • Följa upp kundordern
  • Ha en personlig utvecklingsplan
  • Hålla oss a-jour med ISO 9001:2015
  • Vara lyhörda för kundens önskemål
  • Ständigt uppdatera kvalitetsmålen

VD

Andreas Adersjö
KvalitetsGruppen Hässleholm AB

Fri offert