Dokumentstyrning

Dokumentstyrning

Dokumentstyrning är viktigt när man upprättar ledningssystem efter ISO standarderna. Att hantera dokument och styra så att de aktuella utgåvorna är korrekta är viktigt för att uppfylla kraven och för att säkerställa att informationen är korrekt.

Så när du upprättar ett ledningssystem så inser man kvickt att man behöver hjälp med att hantera sina dokument på ett säkert sätt. Det är där programvaror som Quality Works kommer in i bilden.

Att hantera Word-dokument i utforskaren blir lätt ohanterligt och tidsödande. Genom att använda dokumentstyrningsprogram kan man spara tid och minimera felhantering av dokument.

Vad säger kraven i ISO 9001 och 14001

I ISO 9001 14001 och 45001 är det krav 7.5 som ställer krav på hantering och uppdatering av dokumentation i ledningssystemet.

Man behöver inte dokumentera allt i ens ledningssystem, men det finns flera krav där det uttalat står att det ska dokumenteras och finnas beskrivet.

Utvecklare av Quality Works 5.0:

KvalitetsGruppen Hässleholm AB

Programvaran har utvecklats sedan 1997 och är numera inne på version 5.

Quality Works dokumentstyrning

Dokumentstyrning i Quality Works är en del av vårt koncept och har allt som krävs för att du ska kunna hantera ditt ledningssystem utan extern hjälp.

Vi är mycket stolta över att kunna presentera vår affärsidé som är ett helt nytt hjälpmedel med alla finesser för ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001, AFS 2001 och SOSFS 2011. Aldrig tidigare har det funnits ett svenskt dataprogram som är så lättarbetat att du inte behöver vara proffs inom ISO eller data. Med Quality Works får du ett koncept som uppfyller allt och gör ditt arbete både effektivare och mer lönsamt.

Besöker du programvarans hemsida kan du läsa mer om Quality Works och tar du kontakt med oss kan du testa på ett demo.

Funktioner i Quality Works

Följande funktioner finns inkluderade som standard i Quality Works.

Manual

Dina enskilda dokument skapar tillsammans en manual. Lägg in beskrivningar, rutiner och andra dokument i din manual.

Lista på godkända leverantörer

Gör en leverantörsbedömning och få fram en lista på godkända leverantörer.

Rapportera avvikelser

Rapportera in avvikelser och utred dessa för att komma till roten med utmaning i er verksamhet. Följ upp statistik och kostnerader årligen.

Möten och protokoll

Dokumentera era möten och Ledningens genomgång.

Nöjda kunder

Dokumentera kundtillfredsställelse och följ upp hur nöjda er kunder är.

Intern revision och revisionsprogram

Skapa revisionsprogram och få hjälp med att dokumentera och hantera era interna revisioner.

Processer och flödesscheman

Du kan skapa processer och flödesscheman i Quality Works.

Övriga funktioner som är standard

  • Dokumentstyrning och Word-kompatibelt ordbehandlingsprogram
  • Behörighetskontroll
  • Kontraktsgenomgång
  • Lagar och andra krav samt kontroll av lagefterlevnad
  • Kalibreringsprogram
  • Arkivsystem
  • Förslagslåda
  • E-postutskick för påminnelse och remiss m.m.

Miljö och arbetsmiljö

Laglista

Identifiera era lagar och lista upp dem i laglistan. Utvärdera er lagefterlevnad och uppfyll kraven i ISO 14001 och ISO 45001.

Riskbedömning

Identifiera risker och faror i verksamhet och spara era riskbedömningar.

Kemikalielista

Lista upp era kemikalier och förvara datasäkerhetsblad.

Dokumentera, hantera och revidera

Quality Works hanterar och styr din manual

De dokument som du skapar i Quality Works, textdokument och processdokument får automatisk identifikations uppgifter som förenklar hanteringen av din manual. Den styrning som sker i programmet gör att man säkerställer att rätt utgåva och version av dokumentet kan användas i verksamheten.

Med konceptet Quality Works arbetar man med att skapa en manual för sitt ledningssystem. Manualens dokument styrs och hanteras i Quality Works. De dokument och processer som tas fram till ledningssystemet skapas i programmet utan att man använder sig av något externt program. Vill man använda sig av rutiner, uträkningar eller annan information Word och Excel dokument så hänvisar/länkar man till dessa genom Quality Works.

Utvecklat för ISO ledningssystem

Vi har tagit fasta på detta och utvecklat Quality Works som är ett totalkoncept för kvalitets-, miljö och arbetsmiljösystem för att införa i er verksamhet. Quality Works är pedagogiskt upplagt och anpassat till svenska förhållanden.

Konceptet Quality Works

Vi arbetar efter förutsättningen att alla företag är unika och att kompetensen finns i företaget. Därför vågar vi utlova att Quality Works är ett fulländat alternativ till extern hjälp. Vår “rådgivare” i form av nulägesanalys, hjälptexter och en komplett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömanual är dessutom alltid tillgängliga, när du vill och var du vill och har tid och lust.

Fri offert