Certifiering

Certifiering av ledningssystem

Lär dig mer om certifiering av ledningssystem. ISO-certifiering av en tredjepartsorganisationen är den vanligaste men även andrapartscertifiering finns.

Det finns en rad olika typer av ISO-certifiering av ledningssystem som vi tänkte gå igenom på den här sidan.

I samband med en certifiering så utfärdar man ett certifikat. Man säger ibland att det finns första, andra och tredjepartscertifikat.

Ett ISO-certifikat innebär att man bedömer en produkt/tjänst enligt en förutbestämd standard, som t ex ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949 och ISO 27001 eller AFS 2001 samt FR2000. Generellt sätt är ISO-certifikatet en frivillig åtagande även om vissa kunder kräver detta. Certifikatet kan användas i marknadsföring direkt riktat mot stat, landsting, kommun eller till privatsektorn. Certifikat är typ av första-, andra- och tredjepartscertifikat.​

Förstapartscertifikat

​Får vi uppdraget att införa kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösäkring i er verksamhet upprättar vi en handlingsplan för projektets genomförande som era kunder kan ta del av. Som ett bevis för detta så utfärdar vi även ett förstapartscertifikat som senare kommer att ersättas av ett andraparts- eller tredjepartscertifikat när arbetet är klart. I och med detta kommer ni också att få högre poäng vid upphandlingarna men det är som sagt ett inledande steg i certifieringsarbetet.

Andrapartscertifikat

​När vi har infört kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösäkring i er verksamhet så kan vi utfärda ett andrapartscertifikat som bevisar att ert företag använder det i praktiken. För att utfärda ett andrapartscertifikat så bör man själv vara tredjepartscertifierad. Annars är andrapartscertifikatet mindre trovärdigt när man visar upp det för nuvarande och tilltänkta kunder.

Era kunder kommer att kontrollerar att den som utfört revisionen för andrapartscertifiering har certifikat för ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001. Utfärdar man ett certifikat men saknar en ackreditering så kallas det att man utfärdar ett andrapartscertifikat. Det har blivit vanligare att detta accepteras av stat, landsting, kommun och av privatsektorn.

Vi på KvalitetsGruppen Hässleholm AB utfärdar andrapartscertifikat av ledningssystem, men vi rekommenderar alltid att man tredjepartscertifierar sin verksamhet.

Tredjepartscertifikat och certifiering av ledningssystem

Tredjepartscertifikat och tredjepartscertifiering är det mest trovärdiga och den certifiering som er verksamhet bör eftersträva.

När vi på KvalitetsGruppen pratar om “certifiering” i allmänna ordalag så syftar vi på en tredjepartscertifiering.

Dessa utförs av en oberoende organisation som i sin tur är kontrollerad och ackrediterad av Swedac.

Att organisationen är oberoende innebär att de varken administreras eller har andra tydliga kopplingar till det certifierade bolaget vilket annars är vanligt vid andrapartscertifiering där parterna redan har ett etablerat och befintligt kund eller leverantörsförhållande.

Detta är väldigt viktigt att komma ihåg för organisationen måste vara neutral och agera opartiskt. Missbrukar organisationen sitt uppdrag så faller syftet med en certifiering, och det gör att tillförlitligheten för de som utför tredjepartscertifikat är högre. Läs mer om tredjepartscertifiering.

Få hjälp inför en certifiering av ledningssystem

Vi kontaktas ofta av företag som vill få hjälp inför en certifiering av ledningssystem. Det spelar ingen roll om ni redan har ett ledningssystem eller om ni börjar från noll. Vi kommer hjälpa er genom processen och se till att alla krav blir uppfyllda.

Har ni ett ledningssystem

Vi rekommenderar att ni låter en extern part genomföra en revision av ert system. Detta är något vi kan göra åt er och då får ni svart på vitt om ni är redo för en tredjepartscertifiering.

Behöver ett ledningssystem

Är ni i behov av ett helt ledningssystem och saknar dokumentation idag så gör följande. Läs mer om våra tjänster för att se vilket alternativ som passar er bäst eller kontakta oss så berättar vi hur ni kan gå tillväga för att lyckas bli ISO-certifierade.

Att genomföra en certifiering av ett ledningssystem behöver inte vara svårt om man bara tar hjälp av rätt expertis.

Ta hjälp av en expert inom certifiering!

Vi på KvalitetsGruppen har hjälp företag sedan 1997 att certifiera sin verksamhet.

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 45001
  • ISO 13485
  • ISO 27001

Är några av de standarder som vi hjälpt hundratals kunder att certifiera sig emot.

Fri offert