Ledningssystem för småföretag

Vi är specialister på att hjälpa mindre företag komma igång med sitt ISO arbete.
Kontakta oss så hjälper vi dig och din verksamhet genom hela processen!

Vi skapar starka ledningssystem genom vägledning, utbildning och samarbete

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att komma igång med ert systematiska förbättringsarbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

ISO 45001 ledningssystem för arbetsmiljö
Systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9
intern revision ledningssystem

Skapa effektiva och hållbara system – till en låg kostnad!

Vårt mål sträcker sig bortom inte bara en ISO certifiering – vi sträcker oss även till att utbilda och stärka din verksamhet!

Ledningssystem
Dokumentstyrning
Certifiering

Vilka är
KvalitetsGruppen

Vi är din specialiserade partner när det kommer till att vägleda mindre företag genom ISO-arbete och ledningssystem. Med över 20 års erfarenhet har KvalitetsGruppen varit en pålitlig resurs för svenska småföretag, och vi är dedikerade till att hjälpa företag att uppfylla kundkrav och följa lagstiftning på ett effektivt sätt.

Våra utbildningar

Vi på KvalitetsGruppen erbjuder ISO utbildningar på plats- och på distans. Läs mer

Vi erbjuder utbildningar för företag inom alla branscher och storlekar inom följande områden:

 • ISO 9001
  Grunderna i ett kvalitetsledningssystem
 • ISO 14001
  Grunderna i ett miljöledningssystem
  ISO 45001 eller AFS 2001:1
  Grunderna i ett arbetsmiljöledningssystem
 • Intern revision
  Teori, praktisk information och handledning om hur en intern revision går till
 • Quality Works
  Hur använder man Quality Works i praktiken och genomgång av funktioner

Våra tjänster

Vi utvecklar verksamheter och vi gör det till en kostnad som är prisvärd för småföretagare. Läs mer

Ta hjälp av oss för att utföra er årliga intern revision

Få hjälp inför certifiering varje år

Vår interna revisionsprocess har hjälpt många småföretag i Sverige att förenkla sitt arbete med ISO. Med en extern expert på plats får ni värdefulla tips och råd för att effektivisera ert ledningssystem samt utveckla er verksamhet tillsammans med vårt dedikerade team.

Om oss i siffror

Vi har sedan 1997 hjälpt svenska företag med sitt ISO arbete

certifieringar

500+

Års erfarenhet

26+

kunder

1100+

online kunder

120+

Våra Kunder

Vi har samarbetat med företag inom alla branscher med certifiering, ledningssystem och förbättringsarbete. Läs mer

Fri offert