Start

Ledningssystem för småföretag

Vi hjälper dig skapa starka ledningssystem – genom vägledning, utbildning och samarbete ger vi enkla lösningar för ditt företag!

ISO 45001 ledningssystem för arbetsmiljö
Systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9
intern revision ledningssystem

Skapa effektiva och hållbara system – till en låg kostnad!

Vårt mål sträcker sig bortom inte bara en ISO certifiering – vi sträcker oss även till att utbilda och stärka din verksamhet!

Ledningssystem
Dokumentstyrning
Certifiering

Grundläggande ISO utbildningar

Vi på KvalitetsGruppen erbjuder plats förelagda ISO-utbildningar i samband med projekt, men samtliga utbildningar går att genomföra utan att ha varit kund sen tidigare.

Vi erbjuder utbildningar för företag inom alla branscher och storlekar inom följande områden:

 • ISO 9001
  Grunderna i ett kvalitetsledningssystem
 • ISO 14001
  Grunderna i ett miljöledningssystem
  ISO 45001 eller AFS 2001:1
  Grunderna i ett arbetsmiljöledningssystem
 • Intern revision
  Teori, praktisk information och handledning om hur en intern revision går till
 • Quality Works
  Hur använder man Quality Works i praktiken och genomgång av funktioner

Dra nytta av vårt breda utbud av tjänster

Vi utvecklar verksamheter och vi gör det till en kostnad som är prisvärd för småföretagare. Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SMÅFÖRETAG

Välkommen till KvalitetsGruppen

Vi är din specialiserade partner när det kommer till att vägleda mindre företag genom ISO-arbete och ledningssystem

Med över 20 års erfarenhet har KvalitetsGruppen varit en pålitlig resurs för svenska småföretag, och vi är dedikerade till att hjälpa företag att uppfylla kundkrav och följa lagstiftning på ett effektivt sätt.

Intern Revision för Optimering

Vår interna revisionsprocess har hjälpt många småföretag i Sverige att förenkla sitt arbete med ISO. Med en extern expert på plats får ni värdefulla tips och råd för att effektivisera ert ledningssystem samt utveckla er verksamhet tillsammans med vårt dedikerade team.

Om oss i siffror

En unik idé som ger en unik vinst – Quality Works 1997

certifieringar

200+

Års erfarenhet

26+

kunder

1100+

online kunder

120+

Våra Kunder

Sedan 1997 har vi stöttat små och medelstora företag i olika branscher med certifiering, ledningssystem och förbättringsarbete. Dessutom genomför vi årligen 70+ internrevisioner.

Fri offert