Patientsäkerhetsberättelse SOSFS-2011:9

Varje år ska en patientsäkerhetsberättelse tas fram före den 1 mars.

Patientsäkerhetsberättelse mall

Som vårdgivare är det viktigt att kunna redovisa er berättelse och tillhandahålla den vid behov för externa parter. Vi tillhandahåller en mall som ni kan använda för att skapa er årliga sammanfattning.

Är ni berörda av kravet på patientsäkerhetsberättelse? Kravet gäller för olika typer av vårdgivare såsom tandläkare, personlig assistans, HVB-hem och inom hälso- och sjukvården.

När ska patientsäkerhetsarbetet redovisas? Patientsäkerhetsberättelsen för det föregående året ska vara färdig innan den 1 mars. Mer information finns tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida.

Det finns en skyldighet att tillhandahålla patientsäkerhetsberättelsen om det begärs.

Vi erbjuder en mall för patientsäkerhetsberättelsen genom Kvalitetsdokument.se.

Vi kan hjälpa er med att skriva er rapport. Om ni saknar tid kan vi bistå med att skriva er första patientsäkerhetsberättelse. Därefter kan ni årligen uppdatera den med det kommande årets resultat. Detta sker genom att genomföra en eller flera telefonintervjuer med er verksamhetschef och ansvariga för patientsäkerhetsarbetet samt att samla in nödvändig information. Efter detta sammanställs dokumentet och ni får chansen att läsa igenom berättelsen och komma med eventuella synpunkter. Efter eventuella korrigeringar behöver vi ert godkännande, varpå den slutgiltiga berättelsen överlämnas.

Innan den 1 mars måste verksamheter inom omsorg, tandvård och andra vårdgivare publicera sin patientsäkerhetsberättelse årligen.

För verksamheter inom vård, assistans och social verksamhet är det också nödvändigt att ha ett ledningssystem som uppfyller SOSFS 2011:9.

Ni som bedriver verksamhet inom vård, assistans och social verksamhet ska även ha ett ledningssystem som uppfyller SOSFS 2011:9.

Fri offert