Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring  är ett bevis på att företaget har säkerställt styrningen och bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheten.

Stat, landsting och kommun är flitiga med att använda ordet ”kvalitetssäkring” i sitt upphandlingsmaterial. Många blir frustrerade över ordet ”kvalitetssäkring” för det är svårt att förstå vad det innebär.

Så vad är kvalitetssäkring, hur skall det dokumenteras och vad krävs egentligen?

Kort och gott betyder det att de vill ha ett bevis på att företaget har säkerställt styrningen av företagets miljöarbete. Detta bevisar man lämpligast genom att företaget är certifierat eller har ett likvärdigt intyg att visa upp som styrker detta. Vad de har i åtanke är att de vill se att företaget infört och arbetar efter ett miljöledningssystem, t ex enligt ISO 14001:2004 eller ett annat likvärdigt miljösystem.

Vad är kvalitetssäkring – definition av kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring innebär att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs som säkrar kvaliteten på den produkt eller tjänst som kunden har beställt. Kort och gott betyder det att de vill ha ett bevis på att företaget har säkerställt styrningen av företagets miljöarbete.

Kvalitetssäkring upphandling

Det blir allt vanligare att det i samband med en upphandling ställs krav på kvalitetssäkring. Oftast står det numera att man skall uppfylla detta genom att ha ett ledningssystem för kvalitet och miljö. Normalt inför man då ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. Dessa system är internationellt gångbara och det finns över en miljon certifierade företag världen över.

Kvalitetsarbete och kvalitetssäkring genom åren

Kvalitetsarbete har över åren förändrats radikalt. Förr i tiden resulterade kvalitetsarbete i ett onödigt papperssystem. Men sedan början av 2000-talet i samband med lanseringen av ISO 9001:2000 så har det skett en stor förändring. ISO 9001:2015 fortsatte på samma spår och nu handlar kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem om att få igenom förbättringar i det dagliga arbetet.

Grunden i kvalitetssäkringsarbetet

Man dokumenterar företagets processer och dess olika aktiviteter för att säkerställa att man lägger tid på det som är viktigt och inte genomför onödiga moment. Målet är att man årligen skall bli lite effektivare varje år. Detta är normalt för de flesta företag där man årligen utvecklas genom att ta små steg framåt. Oftast är det bara en kortfattad dokumentation som behöver tillkomma.

Få hjälp med er kvalitetssäkring

Har ni fler frågor kring kvalitetssäkring så tveka inte att höra av er. Vi erbjuder flexibla arbetssätt som är prisvärda.

I våra offerter får ni ett fast pris. Vi kör inte med löpande räkningar, utan hos oss vet man alltid i förväg vad man kommer få betala.

Fri offert