Kvalitetsledningssystem Kubio

Skapa Effektiva Kvalitetsledningssystem för Småföretag

Behovet av effektiva kvalitetsledningssystem har aldrig varit större för småföretag som strävar efter kontinuerlig förbättring och höjd kvalitet i sina verksamheter. Hos Kvalitetsgruppen erbjuder vi skräddarsydda lösningar för småföretag som vill ta steget mot ett effektivt kvalitetsledningssystem med expertis och stöd.

Lorem ipsum dolor

Professionellt Stöd för Ditt Kvalitetsledningssystem

Vår metodik på Kvalitetsgruppen fokuserar på att förstå hur ert företag fungerar idag, analysera förbättringsområden och utforma en manual skräddarsydd för era behov. Hos oss är det inte dokumentationen i sig som är det viktigaste – det är resultaten i er verksamhet som räknas. Vi ger stöd för att implementera och integrera ert kvalitetsledningssystem på ett sätt som passar er verksamhet bäst.

Utvecklingen av Kvalitetsledningssystem

Även om fokus i ett kvalitetsledningssystem inte enbart ligger på dokumentationen, så är en välgjord manual avgörande. I denna manual speglas era processer, era mål och er strategi för ständig förbättring. Det är väsentligt att samla in rätt information för att kunna fatta välgrundade beslut kring framtida förändringar. För småföretag innebär detta inte nödvändigtvis stora förändringar, utan snarare en komplettering inom specifika områden för att säkerställa en ständig förbättringsprocess.

ISO 9001 – Det Globala Kvalitetsledningssystemet

ISO 9001 är det mest vedertagna kvalitetsledningssystemet i världen och utgör grunden för många specialiserade system inom olika branscher. Med över en miljon certifierade företag globalt är det en pålitlig standard för hög kvalitet och effektivitet. I Sverige har över 5000 företag certifierat sig enligt ISO 9001:2015, vilket visar på det ökande intresset för kvalitetsledningssystem i näringslivet.

Historien och Utvecklingen av Kvalitetsledningssystem

Genom årtiondena har kvalitetsledningssystem utvecklats från byråkratiska, dokumentationsintensiva tillvägagångssätt till dagens processorienterade strategier. Dagens system fokuserar på att skapa värde, nå uppsatta mål och säkerställa att kunderna är nöjda. Denna moderna syn skiljer sig markant från det föråldrade synsättet på 1980- och 1990-talet som fokuserade på överdriven dokumentation och kontroll snarare än på varaktig kvalitetsförbättring och effektivitet.

Från Myt till Verklighet: Dagens ISO 9001

Tidigare myter och fördomar kring ISO 9001 har försvunnit i och med att dagens standard är grundad på vetenskaplig evidens och beprövade metoder för att säkerställa kvalitetsarbete och resultat. Genom att eliminera gamla arbetssätt och förnya tillvägagångssätten har man lyckats ge ISO 9001 en nystart och ett gott rykte för att främja kvalitet och excellens i dagens näringsliv.

vår passion

På Kvalitetsgruppen är vår passion att hjälpa småföretag med förbättringsarbetet.

verklig förbättring

Våra kvalitetsledningssystem leder till verklig förbättring

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae.

Fri offert