ISO 45001

Ta Kontroll Över Er Arbetsmiljö med ISO 45001

En Guide för Företag

Att säkerställa en trygg arbetsmiljö är av yttersta vikt för företag idag

En viktig komponent för att upprätthålla höga säkerhetsstandarder är ISO 45001, en framstående standard för arbetsmiljlöledningssystem, som vi på KvalitetsGruppen är specialister på.

Vad är ISO 45001?

ISO 45001 representerar en vägledande standard som underlättar ett systematiskt arbetsmiljöarbete och följsamt följer kraven i AFS 2001:1.

Att sträva mot en certifiering av ert ledningssystem innebär idag att anamma ISO 45001 som er guldstandard.

Valet mellan ISO 45001 och AFS 2001:1

Uppfyller ni kravet att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, erbjuds ni möjligheten att välja mellan standarderna ISO 45001, FR 2000 eller skapa ett eget system under vägledning av AFS 2001:1.

Låt oss inte glömma att även om AFS 2001:1 utgör ett lagkrav, inskränker det inte möjligheten till certifiering.

Sverige kräver att företag implementerar systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lagstiftningen.

ISO 45001 – Historien och Integrationen

Året 2018 markerade lanseringen av ISO 45001, som avlöste den äldre OHSAS 18001. Denna moderna standard, känd som ISO 45001:2018, finns tillgänglig endast på SIS.se.

När det kommer till samverkan mellan ISO 45001 och övriga system såsom ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) är kompatibiliteten utmärkt.

Detta underlättar integrationsprocessen och eliminerar eventuella dupliceringar i dokumentationen.

Vi på Kvalitetsgruppen sätter fast pris för våra tjänster, vilket innebär att det pris ni får i vår offert är det som gäller.

Vägledning vid införande av ISO 45001:2018

  • Djupgående arbetsmiljöutredningar och riskidentifiering
  • Personlig rådgivning både på plats och på distans via telefon och programvara
  • Hjälp med skapande av dokumentation
  • Tillgång till exampelmallar och manualer
  • Användarvänlig programvara för smidig dokumenthantering

Oavsett storlek på ert företag erbjuder vi flexibla lösningar för att ni ska kunna få den stöttning ni behöver för att införa ISO 45001:2018.

Fri offert