ISO 14001

Experthjälp för Småföretag

Arbeta Miljövänligt och Effektivitet med ISO 14001

Effektivt Miljöarbete med ISO 14001: En Guide för Företag

ISO 14001 – Vad är det egentligen? ISO 14001 representerar ett miljöledningssystem som fungerar som en kraftfull resurs för företag som strävar efter att bedriva ett organiserat och effektivt miljöarbete. Vi stöder små och medelstora företag i deras miljöengagemang för att möta kraven från kunder samt vid offentliga upphandlingar.

Uppväxten av Miljötrenden

Under de senaste åren har miljötrenden och medvetenheten om vår miljö markant ökat i samhället. Fler företagsledare har insett att miljön är en betydande del av vår vardag och engagerar sig allt mer i att förbättra den.

Med ökade krav på miljömedvetna leverantörer och miljöanpassade produkter, har antalet ISO 14001-certifierade företag i Europa ökat avsevärt.

Framåtriktade Fördelar med ISO 14001

Vissa företag certifierar sig enligt ISO 14001 på grund av krav från intressenter, medan andra gör det för att förenkla sitt miljö-förbättringsarbete.

Att vara ISO 14001:2015-certifierad är inte bara positivt för marknadsföringen, utan också en signal om engagemang för miljöfrågor.

Tillhandahållande av ISO 14001 Implementering

Vi erbjuder beprövade metoder för att implementera ISO 14001 i er verksamhet. Våra tjänster är anpassade för småföretag och deras behov.

Tillsammans tar vi fram en arbetsmetod som passar just er, med flexibla och prisvärda alternativ.

Framhävda Fördelar av Miljöledningssystemet

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 är ett kraftfullt verktyg för företag som strävar efter att driva effektivt och strukturerat miljöarbete.

Kraven riktar sig till företag i alla storlekar och branscher med syftet att minska den negativa påverkan på miljön genom bland annat minskad energiförbrukning, förbättrad återvinning, och reducerade koldioxidutsläpp.


Vill du lära dig mer om ISO 14001 och dess implementering? Kontakta oss för att ta ditt företags miljöengagemang till nästa nivå och bidra till en bättre miljö för kommande generationer.

Vår princip är tydlig – vi tillämpar fasta priser. Hos oss finns inga överraskningar eller löpande räkningar. Priset som anges i vår offert är det pris ni kommer betala.

Hur vi stödjer småföretag:
  • Vi assisterar er med att etablera ett effektivt miljöledningssystem.
  • Vi hjälper er att skriva och implementera er miljömanual.
  • Vi ser till att ert företag följer gällande lagkrav och riktlinjer.
  • Vi genomför miljörevisioner för att säkerställa ert miljöarbete.
  • Vi bistår er med att identifiera och driva fram era viktiga miljöaspekter.
  • Tillsammans sätter vi upp tydliga och uppnåbara miljömål för er verksamhet.

Är ni ett företag som behöver hjälp med att uppfylla miljökrav enligt ISO 14001? Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er!

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certifikat

På Kvalitetsgruppen är vi själva certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, vilket säkerställer vår kompetens och expertis inom området.

Fri offert