ISO 45001

Vad är ISO 45001?

ISO 45001 är en standard för arbetsmiljöledningssystem. Vi hjälper företag uppfylla ISO 45001 och systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Bedriver man ett systematiskt arbetsmiljöarbete och vill certifiera sitt ledningssystem är numera ISO 45001 den standard som man ska använda sig av.

Har ni krav på er att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete så kan ni välja mellan ISO 45001, FR 2000 eller ta fram ett eget system utefter AFS 2001:1.

AFS 2001:1 är egentligen ett lagkrav och ingen kravstandard som en ska certifiera sig emot. Lagen ställer krav på att företag i Sverige ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

I ISO-arbetet så tar en även hänsyn till de lagkrav som finns och därmed kommer ni även behöva uppfylla arbetsmiljölagstiftningen.

Standarden är ett ledningssystem som vänder sig mot alla typer av företag inom alla branscher. Det är en generell standard vars krav skall tolkas utifrån ens egna verksamhets förutsättningar.

Under 2018 så lanserades ISO 45001 och ersatte OHSAS 18001. Kravstandarden omnämns därmed som ISO 45001:2018. Standarden kan enbart köpas på SIS.se.

Har ni redan något av dessa system är det enkelt att bara komplettera med det delar som är unika för arbetsmiljöarbetet.

Förutom standardens krav tillkommer de arbetsmiljölagar som vi har i Sverige och de EU-direktiv som vi i Sverige har att följa. Vi hjälper våra kunder med att identifiera lagar och andra krav som skall ingå i arbetsmiljöarbetet.

Vi använder oss alltid av fasta priser. Vi arbetar inte på löpande räkningar, utan det pris vi anger i vår offert är det ni kommer få betala.

Ta kontakt med oss så skickar vi över ett förslag på hur vi kan hjälpa er. Vi anpassar vår hjälp utefter era behov och kan erbjuda följande:

  • Arbetsmiljöutredning och identifiering av arbetsmiljörisker
  • Rådgivning och vägledning på plats
  • Rådgivning och vägledning från distans (via telefon och vår programvara)
  • Skrivhjälp
  • Exempelmallar och exempelmanual
  • Programvara för att hantera er dokumentation

Vi erbjuder flexibla lösningar som passar småföretag.

Få hjälp med att införa ISO 14001

Vi erbjuder ett antal beprövade metoder för att införa ISO 14001 i er verksamhet. Vi har anpassat våra tjänster efter småföretag och deras förutsättningar.
Tillsammans med Er diskuterar vi fram ett arbetssätt som passar Er och er plånbok. Vi erbjuder flexibla arbetssätt som är prisvärda.
I våra offerter får ni ett fast pris. Vi kör inte med löpande räkningar, utan hos oss vet man alltid i förväg vad man kommer få betala.

Fri offert