Arbetsmiljösystem

Arbetsmiljösystem är ett vanligt krav i offentliga upphandlingar

Här förklarar vi vad man menar och hur man kan införa det:

När stat, landsting och kommun använder ordet ”arbetsmiljösystem” i sitt upphandlingsmaterial så ställs det flera krav på er verksamhet. Ni skall bedriva ett arbetsmiljöarbete som även skall dokumenteras.

Det många blir frustrerade över ordet ”arbetsmiljösystem” är att det ibland kan vara oklart vilken dokumentation som skall finnas framtagen.

Våra rekommendationer:

  • Enmans eller fåmansbolag bör upprätta enklare dokumentation för att uppfylla AFS 2001:1.
  • För små och medelstora företag föreslår vi att man inför ISO 45001:2018

Inför man ISO 45001 säkerställer man att man uppfyller kraven på ett arbetsmiljösystem. Kort och gott betyder det att man genom ett arbetsmiljösystem tar fram bevis på att företaget har säkerställt styrningen av företagets arbetsmiljöarbete.

Detta bevisar man lämpligast genom att företaget är certifierat eller har ett likvärdigt intyg att visa upp som styrker detta. Vad de har i åtanke är att de vill se att företaget infört och arbetar efter ett ledningssystem, t ex enligt ISO 45001:2018, AFS 2001:1 eller ett annat likvärdigt

Definition av arbetsmiljösystem

Arbetsmiljösystem innebär att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs för att förebygga risker och skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö för alla anställda.

Behöver du hjälp med arbetsmiljösystem?

Vi erbjuder konsulttjänster för framtagning av upphandlingsmaterial. Kontakta oss för offert!

Fri offert